Midi Utility-Auto Accompaniment System-High Quality-Professional Performance-Friendly Interface-Easy To Use-For Every One

FaceBook 1
595
Downloads

Titles

Run on

Descriptions

MakeChord V260++ Free

(0.9 MB)

2022-04-30

Windows all
(32/64 bit)

Tự động hòa âm cho mọi ca khúc.
Nạp được Input.mid do Encore tạo ra.
Đơn giản, dễ sử dụng, tương thích 100% với Midi Utility.
Tải về, xả zip ra là chạy được, không cần phải cài đặt.
Output.mid có thể nghe ngay bằng Media Player, hoặc sử dụng với "MidiOut Player".

ReadMe Vn

ReadMe Eg

VíDụ (Example)

Hướng dẫn sử dụng

How to use


MakeChord V260++ Full

(0.9 MB)

2022-04-30
MakeChord V260++
29 USD

Windows all
(32/64 bit)

Tự động hòa âm cho mọi ca khúc.
Nạp được Input.mid do Encore tạo ra.
Đơn giản, dễ sử dụng, tương thích 100% với Midi Utility.
Tải về, xả zip ra là chạy được, không cần phải cài đặt.
Output.mid có thể nghe ngay bằng Media Player, hoặc sử dụng với "MidiOut Player".

ReadMe Vn

ReadMe Eg

VíDụ (Example)


MidiOut Player V110++

(1 MB)

2021-12-01
Free

Windows all
(32/64 bit)

Nạp Output.mid để điều khiển đàn organ Roland (Bk-5, Bk-7m, Bk-9,...), và Yamaha (psr-S670,...)
Không cần "Thuộc Lòng" các hợp âm và các nốt giai điệu. Không cần "Luyện Ngón" để bấm bàn phím của đàn organ. Chỉ cần "Luyện Tai"
There is no need to "Memorize" chords and melody notes. No need to "Practice Fingers" to press the keyboard of the organ.
Dùng được mọi Style và Tiếng (Voice) có trên đàn

VíDụ (Example)


EasyNote

(16 MB)

2016-09-14
Free

Windows all
(32/64 bit)

Music Note Input Software.
Phần mềm nhập nốt nhạc, tạo ra file MIDI (*.mid),
làm đầu vào cho Midi Utility.
Đơn giản, dễ sử dụng, tương thích 100% với Midi Utility.
Là phần mềm nhập nốt đầu tiên, và duy nhất hiện nay, của Việt Nam.

EasyNote ReadMe

Midi Utility X6

(7.9 MB)

2020-10-24
(Require .NET 4.0)
Midi Utility X6
99 USD

Windows all
(32/64 bit)

Fully Automatic Midi Music Accompaniment software,
with "Fully Automatic Control" external MIDI devices,
such as Yamaha Portatone (PSR-1500, PSR-2100,...),
to create an accompaniment for your tunes, in just a few seconds,
using yamaha styles, ready on your portatone.
(See more details in "Demo Mp3s" page).

MuX6 Player V206

(0.6 MB)

2020-07-28
(Require .NET 4.0)

Windows all
(32/64 bit)

MuX6 Player (to use with "Midi Utility X6")
Không cần "Thuộc Lòng" các hợp âm và các nốt giai điệu. Không cần "Luyện Ngón" để bấm bàn phím của đàn organ.
There is no need to "Memorize" chords and melody notes. No need to "Practice Fingers" to press the keyboard of the organ.
(See more details in "Demo Mp3s" page).

Midi Utility X6 Light

(7.93MB)

10/2018
Midi Utility X6 Light
49 USD

Windows all

Fully Automatic Midi Music Accompaniment Software

Midi Editor

(0.33MB)

Free

Windows 32 only, Max screen resolution = 1366x768

A Powerful Midi Editor, compatible 100% with Midi Utility


3D Model Simulator Games

Windows Xp 32 bits


Xem chi tiết (more info)

Midi Player Real-Time Key Detector V116, AkKeyDll V126

(2.24MB)

5/2008, Demo

Windows all

This demo does Real-Time Key Detection while playing an input midi song. This is a good tool to retrieve Key Information from any Midi Song.
Demo runs normally without detail Key Static and Key Timing information.

StylePack16

MU Styles 1063...1093

...

StylePack15

MU Styles 1040...1062

...

StylePack14

MU Styles 1020...1039

More 3/4,Rock,Pop,String Styles

StylePack13

MU Styles 1000...1019

More 3/4, 6/8, Chords Styles

StylePack12

MU Styles 970...999

Pop,Rock,RnB Styles

StylePack11

MU Styles 900...949

Basic Guitar Styles

Midi Utility Quick Guide V426

Windows AVI Video

File size=9.2MB

Phim huong dan su dung, co thuyet minh tieng Viet

Midi Utility Help

Windows HtmlHelp System (.chm)

Help

Ak Midi Keyboard Player V104

Update to V106

Freeware (demo songs included)

Win9x, WinNT, Win2k, WinMe, WinXp.

Plays your karaoke (.kar) or midi (.mid) songs with piano keyboard and VU display. You can use this player to view, how Midi Utility's Demo Songs have been played by Ak Midi Composer. You can play along with the song too.

TiMidity: free MIDI to WAVE converter and player with GM soundfont.

Win32

Extract all files into C:\TiMidiTy folder, then run timw32g.exe

Midi Utility Help

Windows Help System (.hlp)

File size=895KB

Demo Midis

Demo midi songs

Any PC with a sound hardware.

 Recommended: SB-Live with 21MB GM Sound Font.

Composed fully automatic by Ak Midi Composer.

Demo karaoke song

(.kar)

For use with Ak Karaoke & Midi Player

Composed fully automatic by Ak Midi Composer.


April-2005

Copyright © KH Midi Music Ltd.
26 LyTuTrong Street, Dist.1, HoChiMinh City, Vietnam
Phone: 082 376 0485
Email: KhMidiMusic@gmail.com

5/25/310 NguyenVanCu Street Gialam, Hanoi, Vietnam, Phone: 090 417 7355
1/11 Street 79, Dist.7, HoChiMinh City, Vietnam, Phone: 090 991 1030
Contact us
WelcomeMarquee === Chào Bạn đến với Midi Utility's Website. === Tuesday, 28/5/2024, 5:16:37 PM. === You are welcome to Midi Utility's Website. === KH Midi Music Ltd. ===