Midi Utility-Auto Accompaniment System-High Quality-Professional Performance-Friendly Interface-Easy To Use-For Every One

FaceBook 1
581
Mp3 Online

Click on a song in the menu, and then click 'Select' button
Lý thuyết nhạc & kỹ thuật số - 01
Lý thuyết nhạc & kỹ thuật số - 02Make Chord Algorithms - by Nguyen Anh Kiet
The Algorithms that can:
- Automatically Make Chords progression for any input song
- Automatically add Pitch Bend for any instrument
- Automatically compose music notes for Guitar and Piano accompaniment to any song
- Automatically generate interlude for any input song
- Automatically generate A.I. Melody
- Automatically compose music notes for Guitar Solo & Piano Solo Player

Ak Guitar Player demo video
How to use "Studio 3.0" + "MakeChord 260++" + "Guitar Player 1.24"
How to use MidiOut Player V110+
How to use MakeChord V260+
How to use MakeChord-V258 2
How to use MakeChord-V258 1
Setup psr-S670
Test psr-S670
Test Korg Pa600
Setup Korg Pa600
Hướng dẫn đơn giản sử dụng phần mềm MakeChord V260+ và MidiOut Player V110++
Simple instructions for using Make Chord V260+ and MidiOut Player V110++ software
Korg Pa600 Style Switching
How to use Make Chord V260++ Free
How to use Make Chord V260++ Free (Advanced part 1)
How to use Make Chord V260++ Free (Advanced part 2)
How to use Make Chord V260++ Free (Advanced part 3)
How to use Make Chord V260++ Free (Advanced part 4)

(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Belfast
(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Rivers Of Babylon
(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Rasputin
(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Brown Girl In The Ring
(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Ma Baker
(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Mary's Boy Child

A.I. Generated Melody (0009) (Tango)
A.I. Generated Melody (0008) (Piano Ballad)
A.I. Generated Melody (0007) (NU Disco)
A.I. Generated Melody (0006) (Dance To Trance)
A.I. Generated Melody (0005) (Disco Remix)
A.I. Generated Melody (0005) (Breathe Dance)
A.I. Generated Melody (0005) (Loundge)
A.I. Generated Melody (0004) (Electro Dance)
A.I. Generated Melody (0004) (One Last Pop)
A.I. Generated Melody (0003) (Euro Trance)
A.I. Generated Melody (0002) (Disco Remix)
A.I. Generated Melody (0001) (Trumpet & Disco)

= = = = = = = = = Last uploads = = = = = = = = =
Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước - Lk Piano + Retro
Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước - Lk Piano + Bossa
Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Lk Piano + Bossa
Nha Trang Mùa Thu Lại Về - Lk Piano + 68 Ballad
Nhạc Rừng - Lk Piano + Waltz
Rừng Xanh Vang Tiếng Ta Lư - Lk Piano + Retro
Mùa Xuân Bên Cửa Sổ - Lk Piano
Mời Anh Về Hà Tĩnh - Lk Piano
Lên Ngàn - Lk Piano
Người Hà Nội - Lk Piano
Người Hà Nội - Lk Piano + Techno
Lên Đàng - Lk Piano
Lên Đàng - Lk Piano + Techno
Ngọn Đèn Đứng Gác - Midi Piano Konix 88 keys
Ngọn Đèn Đứng Gác - Lk Piano + Techno
Mời Anh Đến Quê Tôi - Lk Piano + House 2
Mời Anh Đến Quê Tôi - Lk Piano + House 1
Quảng Bình Quê Ta - Midi Piano Konix 88 keys
Quảng Bình Quê Ta - Lk Piano + House
Quảng Bình Quê Ta - Lk Piano + Dance
Lá Xanh - Lk Piano + Dance
Lá Đỏ - Lk Piano + Dance
Mùa Xuân Trên Tp.HCM - Lk Piano + Groove
Dậy Mà Đi - Lk Piano + Dance
Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn - Lk Piano + Dance
Chào Anh Giải Phóng Quân - Lk Piano + Rock
Bài Ca Nữ Tự Vệ Sài Gòn - Lk Piano + House
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông - Lk Piano + Techno
Chào Em Cô Gái Lam Hồng - Lk Piano + Techno
Bài Ca Năm Tấn (full) - Lk Piano + Techno
Bài Ca Năm Tấn - Lk Piano + EDM
Bài Ca May Áo - Lk Piano + Pop
Hát Về Tổ Quốc Tôi - Lk Piano + Groove
Bài Ca Không Quên - Lk Piano + 6/8 Rock
Bài Ca Người Lính - Lk Piano + House
Bài Ca Bên Cánh Võng - Lk Piano + Ballad
Đường Tàu Mùa Xuân - Lk Piano + House
Cùng Anh Tiến Quân - Lk Piano + Rock
Cùng Anh Tiến Quân - Lk Piano + EDM
Em Đi Thăm Miền nam - Lk Piano + Groove
Con Đường Có Lá Me Bay - Lk Piano + 6/8 Rock
Hát Mãi Khúc Quân Hành - Lk Piano + Disco
Cùng Hành Quân - Lk Piano + Rock
Bình Tri Thiên Khói Lửa - Lk Piano + Rock
Chiều Biên Giới - Lk Piano + Groove
Chiều Biên Giới - Lk Piano + Dance
Chào Sông Mã Anh Hùng - Lk Piano + Dance
Chào Sông Mã Anh Hùng - Lk Piano
Chiếc Gậy Trường Sơn - Lk Piano
Bài Ca Trường Sơn - Lk Piano + Rock
Bài Ca Trường Sơn - Lk Piano + Ballad
Bước Chân Trên Dải Trường Sơn - Lk Piano + House
Đoàn Giải Phóng Quân - Lk Piano + House
Bão Nổi Lên Rồi - Lk Piano + Techno
Trên Đồi Him Lam - Lk Piano + Rock
Hành Quân Xa - Lk Piano + EDM
Việt Nam Quê Hương Tôi - Lk Piano + Waltz
Nam Bộ Kháng Chiến - Lk Piano + Love Movie
Gặp Gỡ Đồng Đội - Lk Piano + Love Movie
Miền Xa Thẳm - Lk Piano + Love Movie
Hành Quân Đêm (Lk Piano + House)
Như Có Bác Trong Ngày Vui
Qua Miền Tây Bắc - (Lk Piano + Rock)
Hò Kéo Pháo (Lk Piano + Rock)
Chiến Thắng Điện Biên (Lk Piano + Rock)
Phở Hà Nội (Lk Piano)
Chú Voi Con ở Bản Đôn (Lk Piano + Dance)
Ướt Mi (4/4 EDM + Lk Piano)
Hooray (Boney M) - Lk Piano
Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao (Phan Huỳnh Điểu)
Lạc Trôi 2024 (Sơn Tùng MTP)
Chiquitita (ABBA) - Lk Piano
Sơn Tùng MTP - Nơi Này Có Anh
Lk Piano - Cô Gái Mở Đường (Xuân Giao)
Lk Piano (+ House) - Ma Baker (Boney M)
Lk Piano (+ House) - Chúng Ta Của Tương Lai (Sơn Tùng MTP)
Lk Piano - Chúng Ta Của Tương Lai (Sơn Tùng MTP)
Lk Piano (+ Schlager) - No Face No Name No Number
Lk Piano (+ Dance) - You Can Win if You Want
Lk Piano (+ House) - China In Her Eyes
Lk Piano (+ Pop) - You're My Heart (Modern Talking)
Lk Piano (+ House) - S.O.S. for Love (Modern Talking)
Lk Piano (+ Ballad) - Dancing Queen (ABBA)
Lk Piano (+ R&B) - The Day Before You Came
Lk Piano (+ Schlager) - The Winner Takes It All
Lk Piano (+ Groove) - November Rain (Guns N' Roses)
Lk Piano (+ Techno) - Âm Thầm Bên Em (Sơn Tùng MTP)
Lk Piano (+ EDM) - Anh Sai Rồi (Sơn Tùng MTP)
Lk Piano (+ EDM) - Mon Amie (Bad Boys Blue)
Lk Piano - Love Comes Quickly (Pet Shop Boys)
Lk Piano - Go West (Pet Shop Boys)
Lk Piano - Always On My Mind (Pet Shop Boys)
Send Me An Angel (Scorpion)
Ak Music Set 12 - Modern Talking
Ak Music Set 11 - Boney M.
Ak Music Set 10 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 09 - Dance, Pop, Rock
Piano (+ Pop) - Bài Ca Đất Phương Nam
Tutorial Piano (+ Rap) - Bèo Dạt Mây Trôi
Ak Music Set 08 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 07 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 06 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 05 - Revolution
Ak Music Set 04 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 03 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 02 - Piano
Ak Music Set 01 - Piano
Tutorial Piano (+ Pop) - Anh Đợi Em Được Không
Tutorial Piano - Về Quê (Phó Đức Phương)
Tutorial Piano - Hồ Trên Núi (Phó Đức Phương)
Tutorial Piano - Chảy đi sông ơi (Phó Đức Phương)
Tutorial Piano - Không Thể và Có Thể (Phó Đức Phương)
Tutorial Piano (+ House) - Atlantis Is Calling (Modern Talking)
Tutorial Piano (+ House) - Ma Baker (Boney M)
Tutorial Piano (+ Schlager) - China In Her Eyes (Modern Talking)
Tutorial Piano (+ Pop) - Love Comes Quickly (Pet Shop Boys)
Tutorial Piano (+ Schlager) - Go West (Pet Shop Boys)
Tutorial Piano (+ ChaCha) - Candle In The Wind (Elton John)
Tutorial Piano (+ 6/8 Rock) - Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao)
Tutorial Piano (+ Waltz) - Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao)
Tutorial Piano (+ Techno) - Touch By Touch (Joy Band)
3T Piano (+ Reggae) - Can't Help Falling In Love (UB40)
3T Piano (+ Reggae) - Kingston Town (UB40)
3T Piano (+ Dance) - Betel Invite
3T Piano (+ Reggae) - Red Red Wine (UB40)
3T Piano (+ Schlager) - Cô Gái Mở Đường (Xuân Giao)
3T Piano (+ 6/8 Rock) - House of the Rising Sun (The Animals)
3T Piano (+ Rock) - Mon Amie (Bad Boys Blue)
3T Piano (+ Rock) - Love Religion (UB40)
Two Hand Piano (+ Blues) - Pretty Young Girl (Bad Boys Blue)
Two Hand Piano (+ Rhumba) - Bến Cỏ May (Nhạc: AK, Thơ: Đình Phư & Bắc Hải)
Two Hand Piano (+ House) - Don't Walk Away, Suzanne (Bad Boys Blue)
Two Hand Piano (+ House) - You're a Woman (Bad Boys Blue)
Two Hand Piano (+ Schlager) - Rent (Pet Shop Boys)
Two Hand Piano (+ Schlager) - Always On My Mind (Pet Shop Boys)
Two Hand Piano (+ Pop) - You're My Heart (Modern Talking)
Two Hand Piano (+ Dance) - Cheri Cheri Lady (Modern Talking)
Two Hand Piano V2 (+ Dance) - Brother Louie (Modern Talking)
Two Hand Piano V1 (+ Dance) - Brother Louie (Modern Talking)
Two Hand Piano (+ House) - Voulez-Vous (ABBA)
Two Hand Piano (+ House) - Belfast (Boney M)
Two Hand Piano (+ Pop) - Hasta Manana (ABBA)
Two Hand Piano (+ Ballad) - Chiquitita (ABBA)
Two Hand Piano - I Have a Dream (ABBA)
Two Hand Piano (+ Dance) - The Winner Takes It All (ABBA)
Two Hand Piano - Super Trouper (ABBA)
One Hand Piano - El Lute (Boney M)
Two Hand Piano (+ Techno) - Rasputin (Boney M)
Piano Solo (+ Ballad) - Fernando (ABBA)
Piano Solo (+ House) - Jingle Bells
Piano Solo (+ Dance) - Rivers Of Babylon (Boney M)
Piano Solo (+ House) - We Wish You A Merry Christmas
Piano Solo (+ Groove) - November Rain (Guns N' Roses)
Piano Solo (+ House) - Gimme Gimme Gimme (ABBA)
Piano Solo (+ House) - Dancing Queen (ABBA)
Piano Solo (+ Pop) - The Day Before You Came (ABBA)
Piano Solo (+ Techno) - Lay All Your Love On Me (ABBA)
Piano Solo (+ House) - Daddy Cool (Boney M)
Piano Solo (+ House) - Brown Girl In The Ring (Boney M)
Piano Solo (+ Dance) - You Can Win if You Want (Modern Talking)
Piano Solo (+ Drums) - Ngày Chưa Giông Bão (Phan Mạnh Quỳnh)
Piano Solo V2 (+ Drums) - S.O.S. for Love (Modern Talking)
Piano Solo V1 (+ Drums) - S.O.S. for Love (Modern Talking)
Piano Solo (+ Drums) - Ai Chung Tình Được Mãi (Đinh Tùng Huy)
Piano Solo (+ Drums) - Gotta Go Home (Boney M)
Piano Solo V2 (+ Dance) - Mary's Boy Child (Boney M)
Piano Solo V1 (+ Dance) - Mary's Boy Child (Boney M)
Piano Solo (+ House) - There's No One At All (Sơn Tùng MTP)
Piano Solo (+ 6/8 Slow Pop) - Ngày Nói Lời Chia Tay (Nguyễn Đình Minh, Tạ Thị Minh Lý)
Piano Solo (+ Electro House) - Xuân Chiến Khu (Xuân Hồng)
Piano Solo (+ 6/8 Slow Pop) - Chắc Ai Đó Sẽ Về (Sơn Tùng MTP)
Piano Solo (+ Trance) - Happy New Year (ABBA)
Piano Solo (+ Techno) - Happy New Year (ABBA)
Piano Solo (+ Ballad) - Âm Thầm Bên Em (Sơn Tùng MTP)
Piano Solo - Âm Thầm Bên Em (Sơn Tùng MTP)
Piano Solo V2 - Happy New Year (ABBA) & Xuân Chiến Khu (Xuân Hồng)
Piano Solo V1 - Happy New Year (ABBA) & Xuân Chiến Khu (Xuân Hồng)
Piano Solo - Hà Nội Và Tôi (Lê Vinh)
Piano Accompaniment 2 - Hà Nội Và Tôi (Lê Vinh)
Piano Accompaniment 1 - Hà Nội Và Tôi (Lê Vinh)
Piano Accompaniment - Ca Dao Em Và Tôi
Guitar Accompaniment - Ca Dao Em Và Tôi
Piano Accompaniment - Chị Tôi (Trần Tiến)
Chị Tôi (Trọng Đài) - (6/8 Pop)
Piano Accompaniment - Chị Tôi (Trọng Đài)
Guitar Accompaniment (+Style) - Chị Tôi (Trọng Đài)
Guitar Accompaniment - Chị Tôi (Trọng Đài)
Guitar Accompaniment (68 Pop) - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
Simple Guitar Accompaniment - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
Simple Guitar Accompaniment - Ai Khóc Nỗi Đau Này (Đức Trí)
Đứng dậy đi (EDM) - Vocal: Trần Tiến
Ai Khóc Nỗi Đau Này (Đức Trí)
Piano Solo (+Drums) - Hẹn Ước Từ Hư Vô
Piano Solo - Ở Hai Đầu Nổi Nhớ
Piano Solo - Ca Dao Em Và Tôi
Piano Solo - Bèo Dạt Mây Trôi
Piano Solo - Em Đi Chùa Hương
Hà Nội Và Tôi (Lê Vinh)
Nghèn Nghẹn (AK, Nguyễn Đình Phư)
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
Hard Rock - Bài Ca Đất Phương Nam
Piano Solo - Chị Tôi (Trọng Đài)
Piano Simple + Mandolin - Chị Tôi (Trọng Đài)
Piano Ballad - Ты, Россия моя
Piano Simple - You Can Win if You Want (Modern Talking)
Piano Solo + Guitar Sound - You Can Win if You Want (Modern Talking)
Piano Simple - Bài Ca Đất Phương Nam (Lư Nhất Vũ, Lê Giang)
Piano Solo - Bài Ca Đất Phương Nam (Lư Nhất Vũ, Lê Giang)
Piano Solo + Guitar Sound - Bến Cỏ May
Piano 4Part + Guitar Sound - Cheri Cheri Lady (Modern Talking)
Piano Solo + Guitar Sound - Brother Louie (Modern Talking)
Piano Solo + Guitar Sound - Belfast (Boney M)
Piano Solo + Guitar Sound - El Lute (Boney M)
Piano 4Part + Guitar Sound - Daddy Cool (Boney M)
Piano Solo + Guitar Sound - You're My Heart (Modern Talking)
Piano 4Part + Guitar Sound - You're My Heart (Modern Talking)
Piano Solo + Guitar Sound - Mary's Boy Child (Boney M)
Piano Solo + Guitar Sound - Rivers Of Babylon (Boney M)
Piano 4Part + Guitar Sound - I Have a Dream (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - I Have a Dream (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - Chiquitita (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - The Day Before You Came (ABBA)
Piano 4Part - Casio CT-670 - Voulez-Vous (ABBA)
Piano 4Part - Casio CT-670 - Knowing Me, Knowing You (ABBA)
Piano 4Part - Casio CT-670 - Super Trouper (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - Mamma Mia (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - S.O.S. for Love (Modern Talking)
Piano 4Part - S.O.S. for Love (Modern Talking)
Piano 4Part - Hasta Manana (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - Lay All Your Love On Me (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - The Winner Takes (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - The Winner Takes (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - Fernando (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - Fernando (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - Gimme Gimme (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - Dancing Queen (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - Dancing Queen (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - Let It Be (The Beatles)
Piano Solo + Guitar Sound - Let It Be (The Beatles)
How To Play Piano 4Part - Nam Bộ Kháng Chiến (Tạ Thanh Sơn)
How To Solo Piano Expert - November Rain V2 (Guns N' Roses)
How To Solo Piano Expert - November Rain V1 (Guns N' Roses)
How To Solo Piano Expert - Rasputin (Bony M)
How To Solo Piano Expert - Gotta Go Home (Bony M)
How To Solo Piano Expert - Brown Girl In The Ring (Bony M)
How To Solo Piano Expert - China In Her Eyes (Modern Talking)
How To Solo Piano Expert - Đừng Hỏi Em (Mỹ Tâm)
How To Solo Piano Expert - Chìm Dưới Cơn Mưa (Trịnh Công Sơn)
How To Solo Piano Expert - Như Ngày Hôm Qua (Sơn Tùng MTP)
How To Solo Piano Expert - Give It To Me 2023 V1 (Sơn Tùng MTP)
How To Solo Piano Expert - Lạc Trôi 2023 V2 (Sơn Tùng MTP)
How To Solo Piano Expert - Lạc Trôi 2023 V1 (Sơn Tùng MTP)
How To Solo Piano Expert - Swan Lake Finale (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Simple - Swan Lake Finale(Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert - Swan Lake Coda (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert - Swan Lake Scene (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert - Swan Lake Intro (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert ( Full ) - Waltz of the Flowers (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert (Simple) - Waltz of the Flowers (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert - Moonlight Sonata 3rd (Beethoven)
How To Solo Piano Expert - Moonlight Sonata 2nd (Beethoven)
How To Solo Piano Expert - Moonlight Sonata 1st (Beethoven)
How To Solo Piano Expert - Sonata 330 3 (Mozart)
How To Solo Piano Expert - Sonata 330 2 (Mozart)
How To Solo Piano Expert - Sonata 330 1 (Mozart)
How To Solo Piano Expert (Full V3) - Fur Elise (Beethoven)
How To Solo Piano Expert (Full V2) - Fur Elise (Beethoven)
How To Solo Piano Expert (Full V1) - Fur Elise (Beethoven)
How To Solo Piano Expert (Simple) - Fur Elise (Beethoven)
How To Play Piano 4-part (+ Hard Rock) - Ai Chung Tình Được Mãi (Đinh Tùng Huy)
How To Solo Piano Expert (+ Groove) - November Rain (Guns N' Roses)
How To Play Piano 4-part (+ Techno) - Ngày Chưa Giông Bão (Phan Mạnh Quỳnh)
How To Solo Piano (Expert + Techno) - Ngày Chưa Giông Bão (Phan Mạnh Quỳnh)
How To Solo Piano (+ Ballad) - Ai Chung Tình Được Mãi (Đinh Tùng Huy)
How To Solo Piano (+ Ballad) - How Can I Tell Her (Lobo)
How To Solo Piano (Expert) - How Can I Tell Her (Lobo)
How To Solo Piano (+ Pop) - Candle In The Wind (Elton John)
How To Solo Piano (Expert) - Candle In The Wind (Elton John)
How To Solo Piano (Expert) - There's No One At All
How To Solo Piano (Expert) - Có Chàng Trai Viết Lên Cây
How To Solo Guitar - Âm Thầm Bên Em(Pa600 Sound)
How To Solo Guitar - Âm Thầm Bên Em(S670 Sound)
How To Play Piano 4-part (Expert) - Có Chàng Trai Viết Lên Cây
How To Play Piano 4-part (Expert) - Chị Tôi
How To Play Piano 4-part - Chắc Ai Đó Sẽ Về
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa - Symphonic HT
Đừng Hỏi Em - Groove
Chắc Ai Đó Sẽ Về - Slow Pop
Ai Rồi Cũng Khác - Rock
Ai Rồi Cũng Khác - 16 Beat
Ai Rồi Cũng Khác - Slow Pop
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa - Symphonic
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa - 6/8 Slow Pop
Chắc Ai Đó Sẽ Về - 6/8 Slow Pop
Anh Sai Rồi - Groove
Anh Sai Rồi - One Guitar
Anh Sai Rồi - Pop
Bốn Chữ Lắm - Rock
Bốn Chữ Lắm - House
Bốn Chữ Lắm - Symphonic
Thu Vàng - Symphonic
Thu Vàng - Country Boogie
Thu Vàng - Country
Thu Vàng - Pop Rock
Thu Vàng - Slow Rock
Thu Vàng - Waltz
Thu Vàng - Take Beat
Thu Vàng - Ballad
Miền Xa Thẳm - Love Movie
Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Country
Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Pop
Như Ngày Hôm Qua - House
Hẹn Ước Từ Hư Vô - Techno
Hẹn Ước Từ Hư Vô - Dance
Hẹn Ước Từ Hư Vô - Disco
Đừng Hỏi Em - Ballad
Đừng Hỏi Em - House
Ngày Chưa Giông Bão - Techno
Ngày Chưa Giông Bão - Electro Dance
Ai Chung Tình Được Mãi - Hard Rock
Vợ Người Ta - Rock
Âm Thầm Bên Em - Rock
Âm Thầm Bên Em - Pop
Những Sân Ga Cuộc Đời - Disco
Những Sân Ga Cuộc Đời - Love Movie
Những Sân Ga Cuộc Đời - Happy Hour
Bến Cỏ May - Hard Rock
Bến Cỏ May - Rhumba
Hương Đồng - House
Tình Si - Pop Rock
Tình Si - Ballad
Tình Si - Techno
Tình Si - Electro Dance
Một tình yêu nồng nàn 2 - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư,Ca sỹ:Hồng Nhiên
Một tình yêu nồng nàn 1 - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư,Ca sỹ:Hồng Nhiên
Nghèn nghẹn - Hard Rock - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư,Ca sỹ:Tuấn Đạt
Nghèn nghẹn - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư,Ca sỹ:Tuấn Đạt
Một tình yêu nồng nàn (No Vocal) - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư
Một tình yêu nồng nàn 3 - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư
Một tình yêu nồng nàn 2 - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư
Một tình yêu nồng nàn 1 - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư
Hạ Trắng (6/8 Piano Ballad)
Ướt Mi (6/8 Afro)
Ướt Mi (60s Slow Rock)
Ướt Mi (6/8 Country Ballad)
Mưa Hồng (6/8 Country Ballad)
Mưa Hồng (6/8 Slow Pop)
Diễm Xưa (6/8 Rock)
Diễm Xưa (Slow Rock)
Tạ Ơn (Slow Rock)
Tạ Ơn (Waltz Ballad)
Diễm Xưa (6/8 Piano Solo)
Diễm Xưa (6/8 Piano Ballad)
Hành Quân Đêm (Ethno House)
Hành Quân Đêm (1 Last Pop)
Hành Khúc Ngày Và Đêm (Piano Solo)
Hành Khúc Ngày Và Đêm (Summer Dance)
Hành Khúc Ngày Và Đêm (Dance Pop)
Hành Khúc Ngày Và Đêm (Earth Beat)
Chào Anh Giải Phóng Quân (Good Time Dance)
Chào Anh Giải Phóng Quân (Macarena)
Chào Em Cô Gái Lam Hồng (Modern Tango)
Chào Em Cô Gái Lam Hồng (Dance)
Chào Em Cô Gái Lam Hồng (Hip Hop)
Anh Vẫn Hành Quân (Techno)
Anh Vẫn Hành Quân (Ethno House)
Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân (Dance)
Cô Gái Mở Đường (Modern Schlager)
Cô Gái Mở Đường (Soul)
Cô Gái Mở Đường (Funk)
Đường Trường Sơn Xe Anh Qua (Pop)
Đường Trường Sơn Xe Anh Qua (Hip Hop)
Bài Ca Nữ Tự Vệ Sài Gòn (Rock)
Bài Ca Nữ Tự Vệ Sài Gòn (Electro House)
Bóng Cây Kơ Nia (Slow Morning Pop)
Bóng Cây Kơ Nia (Slow 2/4 Pop)
Bóng Cây Kơ Nia (Pop Rock)
Bóng Cây Kơ Nia (Retro)
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông (1 Last Pop)
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông (Electro Pop)
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông (Techno)
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông (Piano Solo)
Nổi Lửa Lên Em (Piano Solo)
Nổi Lửa Lên Em (Techno)
Chiến Thắng Điện Biên (Techno)
День Победы (Electro Pop)
Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng (Modern Bachata)
Making Her Way (Reggae Tone)
Tiến Về Sài Gòn (C Club)
Bão Nổi Lên Rồi (Techno)
Bão Nổi Lên Rồi (Dance Motown)
Bão Nổi Lên Rồi (Ethno House)
Best Of My Love (Electro Pop)
I Can't Tell You Why (Electro Pop)
I Can't Tell You Why (Pop Rock)
Life In The Fast Lane (Electro House)
Love Will Keep Us Alive (Folk)
Love Will Keep Us Alive (Pop Rock)
Love Will Keep Us Alive (Modern Ballad)
Already Gone (Guitars)
Already Gone (Piano Solo)
Already Gone (Rock Oldie)
Already Gone (Techno)
Hooray - Bony M. (Disco)
Biển Quy Nhơn Mời Gọi (Dance)
El Lute - Bony M. (Love Disco)
Gotta Go Home - Bony M. (House)
El Lute - Bony M. (Piano Solo)
Sunny - Bony M. (Piano Solo)
Bahama Mama - Bony M. (Piano Solo)
Belfast - Bony M. (90's Dance)
Mary's Boy Child - Bony M. (Disco Remix)
Ma Baker - Bony M. (Electro House)
Brown Girl In The Ring - Bony M. (Electro House)
Rivers Of Babylon - Bony M. (Electro House)
Rivers Of Babylon - Bony M. (Disco)
Daddy Cool - Bony M. (Electro Dance)
Rasputin - Bony M. (Electro Dance)
In 100 Years - Modern Talking (Modern Schlager)
Em Đi Chùa Hương (Violin & House)
Chiều Xuống (House)
Geronimo's Cadillac - Modern Talking (House)
Summer Dance (Em Đi Chùa Hương)
Electro House (Em Đi Chùa Hương)
China In Her Eyes - Modern Talking (Modern Schlager)
You Are Not Alone - Modern Talking (Electro House)
You're My Heart - Modern Talking (Summer Dance 2)
You're My Heart - Modern Talking (Summer Dance 1)
After Your Love Is Gone - Modern Talking (Summer Dance)
I'll Never Fall In Love Again - Modern Talking (Contemporary Ballad)
I'll Never Fall In Love Again - Modern Talking (Orchestral Ballad)
Can't Let You Go - Modern Talking (Island View)
Can't Let You Go - Modern Talking (Electro Dance)
Part Time Lover - Modern Talking (EDM Happy Hour)
Sexy Sexy Lover - Modern Talking (Dance To Trance)
Sexy Sexy Lover - Modern Talking (House)
You Are Not Alone - Modern Talking (Electro Dance)
No Face No Name No Number - Modern Talking (Electro Dance)
No Face No Name No Number - Modern Talking (Guitar & Schlager)
Gimme Gimme - ABBA (Guitar & Dance)
Brother Louie - Modern Talking (Guitar & Dance)
The Day Before Thunderstorms (House)
The Day Before Thunderstorms (Techno)
The Day Before Thunderstorms (Dance)
Chiều Xuống (One Last Pop)
Chiều Xuống (Fire Rock)
Chiều Xuống (No Worry Dance)
Hạ Trắng - Trịnh Công Sơn (Guitar & Dance)
Mưa Hồng - Trịnh Công Sơn (Guitar & Disco)
Cheri Cheri Lady - Modern Talking (Guitar & Disco)
S.O.S. Fore Love - Modern Talking (EPiano + Guitar & Dance)
S.O.S. Fore Love - Modern Talking (Guitar & Disco)
You Can Win if You Want - Modern Talking (Piano + Guitar & Disco)
You Can Win if You Want - Modern Talking (Guitar & Pop)
You're My Heart - Modern Talking (Guitar & 1Last Pop)
You're My Heart - Modern Talking (Guitar & Electro Pop)
Touch By Touch - Joy Band (Guitar & Remix)
Self Control - Laura Branigan (Guitar & Dance)
Self Control - Laura Branigan (Guitar & House)
Touch By Touch - Joy Band (Guitar & Schlager)
Touch By Touch - Joy Band (Guitar & House)
Pretty Young Girl - Bad Boys Blue (Guitar & Dance)
Strangers By Night - C.C.Catch (Guitar & Disco)
Strangers By Night - C.C.Catch (Guitar & Dance)
Mon Amie - Bad Boys Blue (Guitar & Dance)
Love Comes Quickly - Pet Shop Boys (Guitar & Bossa Nova)
Love Comes Quickly - Pet Shop Boys (Guitar & Power Rock)
Love Comes Quickly - Pet Shop Boys (Guitar & Pop)
Love Comes Quickly - Pet Shop Boys (Guitar & Dance)
Don't Walk Away, Suzanne (Guitar & Schlager)
Don't Walk Away, Suzanne (Guitar & Dance)
You're a Woman (Guitar & Disco)
You're a Woman (Guitar & Dance)
Go West - Pet Shop Boys (Guitar & Techno)
Go West - Pet Shop Boys (Guitar & Disco)
It's a Sin - Pet Shop Boys (Piano)
It's a Sin - Pet Shop Boys (Piano & Dance)
Em Đồng Ý - I do (Piano & Techno)
Em Đồng Ý - I do (Piano & Trance)
Em Đồng Ý - I do (Piano)
See Tình (Piano & Retro)
See Tình (Piano & Trance)
See Tình (Piano & Dance)
See Tình (Piano)
Rent - Pet Shop Boys (Piano & Dance)
Rent - Pet Shop Boys (Piano & Jazz)
Rent - Pet Shop Boys (Piano & Flute)
Always On My Mind - Pet Shop Boys (Piano & Disco)
Always On My Mind - Pet Shop Boys (Piano & Ballad)
Always On My Mind - Pet Shop Boys (Piano & Oboe)
November Rain - Guns N' Roses (Piano & Ballad)
November Rain - Guns N' Roses (Piano & Take Beat)
November Rain - Guns N' Roses (Piano & Synth)
Em Là Mầm Non Của Đảng (Piano & Lounge)
Em Là Mầm Non Của Đảng (Techno)
Em Là Mầm Non Của Đảng (Piano & Brass)
Gieo Quẻ (Guitar & Rock)
Gieo Quẻ (Piano & Guitars)
Để Mị Nói Cho Mà Nghe (Guitar + Yamaha S670 Style)
Để Mị Nói Cho Mà Nghe (Piano + Korg Pa600 Style)
Để Mị Nói Cho Mà Nghe (Piano & Guitars)
Em Gì Ơi (Korg Pa600 Style)
Em Gì Ơi (Piano & Guitars)
Ngày Chưa Giông Bão (Piano & Synth)
Lạc Trôi (Piano & Flute)
Give It To Me (Hãy Trao Cho Anh, Piano & Flute)
Đừng Hỏi Em Vì Sao (Piano & Guitar + Whistle)
Đừng Hỏi Em Vì Sao (Piano & Guitar Sound)
Sáng Mắt Chưa (2/4 Piano & Guitars + Sax)
Rồi Tới Luôn (2/4 Piano + Oboe)
Waiting For You - Mono (Guitar Player + Rock)
Waiting For You - Mono (Slow Piano & Guitar Sounds)
Bên Trên Tầng Lầu (2/4 Piano & Rock)
Bên Trên Tầng Lầu (2/4 Piano & Synth Sounds)
Đi Về Nhà (Slow Piano & Guitar Sounds + Rock Drums)
Đi Về Nhà (Slow Piano & Guitar Sounds)
Ai Là Người Thương Em (Slow Piano 2 & Guitar Sounds)
Ai Là Người Thương Em (Slow Piano 1 & Guitar Sounds)
Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh (Slow Piano & Guitar Sounds)
Âm Thầm Bên Em (Slow Piano & Guitar Sounds)
Anh Cứ Đi Đi (Slow Piano & Guitar Sounds)
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu (Slow EPiano + Trumpet)
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu (Slow EPiano + Flute)
Đêm Trăng Tình Yêu (Slow EPiano + Flute)
Anh Ta Bỏ Em Rồi (Slow EPiano + Flute)
Ai Rồi Cũng Khác (Slow Piano + Synth)
Tình Em Là Đại Dương (Slow Piano + Strings)
Tình Em Là Đại Dương (Slow Piano + Trumpet)
Đừng Hỏi Em Vì Sao (Slow Piano + Synth)
Đừng Hỏi Em Vì Sao (Slow Piano + Strings)
Hẹn Ước Từ Hư Vô (Slow Piano + Violin)
Anh Đợi Em Được Không (Slow Piano + Sax)
Ai Chung Tình Được Mãi (Slow Piano + Sax)
Anh Sai Rồi (Slow Piano + Sax)
Anh Ta Bỏ Em Rồi (Slow Piano + Sax)
Anh Ta Bỏ Em Rồi (Slow Piano + Bass & Drums)
Đêm Trăng Tình Yêu (Piano + Trance)
Đêm Trăng Tình Yêu (Piano + Motown)
Tình Em Là Đại Dương (Piano + Dance)
Tình Em Là Đại Dương (Piano + House)
Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh (Piano + Dance 2)
Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh (Piano + Dance 1)
Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh (Piano + Pop)
Hẹn Ước Từ Hư Vô (Piano + LvMovie)
Hẹn Ước Từ Hư Vô (Piano + House)
Hẹn Ước Từ Hư Vô (Piano + Pop)
Đừng Hỏi Em Vì Sao (Piano + Trance)
Anh Đợi Em Được Không (Piano + House)
Anh Đợi Em Được Không (Piano)
Anh Đợi Em Được Không (Piano + Dance)
Ai Là Người Thương Em (Piano + Ballad)
Ai Là Người Thương Em (Piano + Rock)
Anh Ta Bỏ Em Rồi (Piano + Dance)
Anh Ta Bỏ Em Rồi (Piano + Pop)
Bạc Phận (Piano + Techno)
Bạc Phận (Piano)
Em Gì Ơi (Piano + Dance)
Em Gì Ơi (Piano + Take Beat)
Em Gì Ơi (Piano)
Rồi Tới Luôn (Piano + Motown)
Rồi Tới Luôn (Piano + ChaCha)
Rồi Tới Luôn (Piano)
Sáng Mắt Chưa (Piano + Jazz)
Sáng Mắt Chưa (Piano + House)
Sáng Mắt Chưa (Piano Solo)
Waiting For You - Mono (Piano + Rock)
Waiting For You - Mono (Piano + Interlude)
Nắng Ấm Xa Dần (Piano + House)
Nắng Ấm Xa Dần (Piano + Pop)
Nắng Ấm Xa Dần (Piano Solo)
Bỏ Em Vào Balo (Piano + Interlude + Tango)
Bỏ Em Vào Balo (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Bỏ Em Vào Balo (Piano + Interlude)
Bên Trên Tầng Lầu (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Bên Trên Tầng Lầu (Piano + Interlude)
Suốt Đời Không Xứng (Piano + Interlude)
Anh Cứ Đi Đi (Piano & Guitar Sounds)
Hết Thương Cạn Nhớ (Piano & Guitar Sounds)
Hết Thương Cạn Nhớ (Piano + Interlude)
Ai Rồi Cũng Khác (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Ai Rồi Cũng Khác (Piano + Interlude)
Một Thời Đã Xa (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Một Thời Đã Xa (Piano + Interlude)
Ngọn Lửa Cao Nguyên (Piano + Interlude)
Mưa Hồng (Piano + Interlude)
Giấc Mơ Trưa (Piano + Interlude)
Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa (6/8 Piano + Interlude)
Khi Tóc Thầy Bạc Trắng (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Khi Tóc Thầy Bạc Trắng (Piano + Interlude)
Bốn Chữ Lắm (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Bốn Chữ Lắm (Piano + Interlude)
Chạy Về Nơi Phía Anh (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Chạy Về Khóc Với Anh (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Chạy Về Khóc Với Anh (Piano + Interlude)
Chạy Về Nơi Phía Anh (Piano + Interlude)
Gieo Quẻ (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Gieo Quẻ (Piano + Interlude)
Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay (Piano Solo + Interlude)
Tệ Thật, Anh Nhớ Em (2/4 Piano Solo + Interlude)
Có Không Giữ Mất Đừng Tìm (Piano Solo + Interlude)
Anh Yêu Ai Vội Thế (Piano Solo + Interlude)
Ngày Đầu Tiên (2/4 Piano Solo + Interlude)
An - Phan Mạnh Quỳnh (Piano Solo + Interlude)
Hà Lan - Phan Mạnh Quỳnh (Piano Solo + Interlude)
Xuân Thì - Phan Mạnh Quỳnh (Piano Solo + Interlude)
Nhạt - Phan Mạnh Quỳnh (2/4 Piano Solo + Interlude)
Vợ Người Ta (Piano Solo + Interlude)
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu V2 (Piano Solo + Interlude)
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu V1 (Piano Solo + Interlude)
Như Ngày Hôm Qua (Piano Solo + Interlude)
Anh Sai Rồi (Piano Solo + Interlude)
Có Chàng Trai Viết Lên Cây (2/4 Piano Solo + Auto Interlude)
Hạnh Phúc Mới (Piano Solo + Auto Interlude)
Nơi Này Có Anh (4/4 Piano Solo + Auto Interlude)
Nơi Này Có Anh (2/4 Piano Solo + Auto Interlude)
Hồ Trên Núi (Piano Solo + Auto Interlude)
Chảy đi sông ơi (Piano Solo + Auto Interlude)
Âm Thầm Bên Em (Slow Piano Solo + Auto Interlude)
Diễm Xưa (4/4 Piano Solo + Auto Interlude)
Lạc Trôi (Piano Solo + Auto Interlude)
Về Quê (Piano Solo + Auto Interlude)
Ai Chung Tình Được Mãi (Piano Solo + Auto Interlude)
Ngày Chưa Giông Bão (Piano Solo + Auto Interlude)
Em Dạo Này - Ngọt (6/8 Piano Solo + Auto Interlude)
Hạ Trắng (Piano Solo + Auto Interlude)
Ướt Mi (Piano Solo + Auto Interlude))
Việt Nam Quê Hương Tôi (Piano Solo + (S670 Bass & Drums))
Việt Nam Quê Hương Tôi (Piano Solo + Giang Tấu Tự Động)
Về Quê (Piano Solo + (Pa600 Bass & Drums))
Về Quê (4/4 Piano Solo)
Chị Tôi (Piano Solo + (Pa600 Bass & Drums))
Chị Tôi (3/4 Piano Solo)
Em ơi Hà Nội phố (Piano Solo & (S670 Bass + Drums))
Em ơi Hà Nội phố (4/4 Piano Solo)
Lạc Trôi (4/4 Fast Piano Solo)
Give It To Me (Hãy Trao Cho Anh,4/4 Piano Solo)
Tuổi Đá Buồn (4/4 Piano Solo)
Ướt Mi (4/4 Fast Piano Solo)
Bèo Dạt Mây Trôi (4/4 Fast Piano Solo)
Nam Bộ Kháng Chiến (2/4 Fast Piano Solo)
Vết Chân Tròn Trên Cát (6/8 Piano Solo V2)
There's No One At All (Fast Piano Solo Mode 1+2)
Hạ Trắng (2/4 Piano Solo Mode 1+2)
Chìm Dưới Cơn Mưa (2/4 Piano Solo Mode 1+2)
Giọt Nắng Bên Thềm (4/4 Piano Solo Mode 1+2)
Mưa Hồng (4/4 Piano Solo Mode 1+2)
Tạ Ơn (3/4 Piano Solo Mode 1+2)
Vết Chân Tròn Trên Cát (6/8 Piano Solo V1)
Diễm Xưa (3/4 & 6/8 Piano Solo Mode 1+2)
Diễm Xưa (6/8 Piano Solo Mode 1+2)
Anh Sai Rồi (Fast Piano Solo Mode 1+2)
Chắc Ai Đó Sẽ Về (Fast Piano Solo Mode 1 + Mode 2)
Chắc Ai Đó Sẽ Về (Slow Piano Solo Mode 1 + Mode 2)
Ai Chung Tình Được Mãi (Piano Solo Mode 1 + Mode 2)
Ngày Chưa Giông Bão (Piano Solo & (S670 Bass + Drums))
Ngày Chưa Giông Bão (Piano Solo Mode 1 + Mode 2)
Trống Cơm (Piano Solo Mode 2)
Người ơi người ở đừng về (Solo Piano & (S670 Pop Ballad))
Người ơi người ở đừng về (Piano Solo Mode 1)
Người ơi người ở đừng về (4/4 Fast Piano)
Về Quê (4/4 Piano)
Việt Nam Quê Hương Tôi (3/4 Piano)
Bèo Dạt Mây Trôi (2/4 Slow Piano)
Bèo Dạt Mây Trôi (My Piano & (S670 Bass + Drums))
Bèo Dạt Mây Trôi (4/4 Fast Piano)
Ba Kể Con Nghe (My Piano & (S670 Bass + Drums))
Vợ Người Ta (4/4 Piano)
Ba Kể Con Nghe (4/4 Piano)
Ngọn Lửa Cao Nguyên (My Piano & (S670 Bass + Drums))
Ngọn Lửa Cao Nguyên (4/4 Fast Piano)
Chuyện Tình Thảo Nguyên (2/4 Piano)
Em Đi Chùa Hương (My Piano & (S670 Bass + Drums))
Em Đi Chùa Hương (4/4 Fast Piano))
Đường Cong (My Piano & (S670 Drum + Bass))
Dấu Chân Địa Đàng (4/4 Fast Piano)
Dấu Chân Địa Đàng (4/4 Slow Piano)
Một Cõi Đi Về (4/4 Fast Piano)
Dòng Thời Gian (My Piano & S670 Pop Ballad)
Ở Trọ (4/4 Piano)
Hạ Trắng (4/4 Fast Piano)
Tạ Ơn (3/4 Slow Piano)
Bay (4/4 Fast Piano)
Khoảnh Khắc (4/4 Fast Piano)
Muộn Rồi Mà Sao Còn (4/4 Fast Piano)
Đường Cong (4/4 Fast Piano)
Em Dạo Này - Ngọt (6/8 Piano)
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa (6/8 Piano)
Đâu Phải Bởi Mùa Thu (4/4 Fast Piano)
Đâu Phải Bởi Mùa Thu (2/4 Slow Piano)
Em ơi Hà Nội phố (4/4 Slow Piano)
Tiếng Chày Trên Sóc Bom-bo (2/4 Piano 2)
Tiếng Chày Trên Sóc Bom-bo (2/4 Piano 1)
Chị Tôi (Trần Tiến, 4/4 Piano)
Gặp Gỡ Đồng Đội (4/4 Piano)
Miền Xa Thẳm (4/4 Piano)
Chị Tôi (6/8 Piano)
Chắc Ai Đó Sẽ Về (6/8 Piano)
Ca Dao Em Và Tôi (2/4 Slow Piano)
Ca Dao Em Và Tôi (4/4 Piano)
Giọt Nắng Bên Thềm (2/4 Piano)
Ảo Ảnh (6/8 Piano Advanced)
Áo Lụa Hà Đông (Piano Advanced)
Ướt Mi (6/8 Piano Advanced)
Có Chàng Trai Viết Lên Cây (Piano Advanced)
Ngày Chưa Giông Bão (Piano Solo)
Ngày Chưa Giông Bão (Fast Piano Ballad advanced)
Lạc Trôi (Fast Piano Ballad advanced)
There's No One At All (Fast Piano Ballad advanced)
Chìm Dưới Cơn Mưa (6/8 Piano Ballad advanced)
Nơi Này Có Anh (Piano Solo)
Nơi Này Có Anh (2/4 Piano Ballad)

About these Mp3s:

Copyright © KH Midi Music.

Midis are composed fully automatic by our software Midi Utility.

Bản quyền của KH Midi Music.

Các bài midi đã được hòa âm hoàn toàn tự động bằng phần mềm Midi Utility.


Các bài có chữ Casio MZ-2000 được tạo trên đàn Casio MZ-2000, dùng các style của Casio.
Các bài có chữ Casio LK-50 được tạo trên đàn Casio LK-50, dùng các style của Casio.
Các bài có chữ PSR-1500 được tạo trên đàn Yamaha PSR-1500, dùng các style của Yamaha.
Các bài có chữ Korg-Pa3xle được tạo trên đàn Korg-Pa3xle, dùng các style của Korg.
Các bài có chữ Roland-BK7M được tạo trên hộp đệm Roland-BK7M, dùng các style của Roland.
Khi đó, đàn (PSR-1500, hoặc tương đương) được "Midi Utility X6" điều khiển:
-Tự động Intro (A,B,C,D),
-Tự động chuyển Main (A,B,C,D),
-Tự động Fill In (AA, BB, CC, DD, Break),
-Tự động chuyển hợp âm (Cool!),
-Tự động Ending (A,B,C,D),
"Người chơi đàn" chỉ việc chọn một style thích hợp (có sẵn trên đàn), bấm "Play" (trên "Midi Utility X6"), và ngồi thưởng thức (Cool!).
-------------------------------------------------


"Công Nghệ Hòa Âm Thông Minh" (Intelligent Auto Accompaniment)
(by KH Midi Music, all rights reserved)
1/ Input Midi Data
(Still Loving You, by Scorpions, 1984)


2/ Midi Utility X6


-Trong "Style Manager" chọn "Use Keyboard Styles"

3/ Chord Data
(produced automatically by "Midi Utility")


-Bấm "Make", rồi bấm "Save as" (hoặc "Quick Save") để ghi "Output Midi Data" thành file .mid, tại thư mục C:\X6PL206\

4/ Output Midi Data
(produced automatically by "Midi Utility")


5/ MidiOut Player
by KH Midi Music.
MIDI File and MIDI I/O ocx, by Mabry Software

-Nhập tên file midi vừa được MUX6 tạo ra ở bước 3
-Bấm "Load"
-Chọn một nhạc cụ thích hợp, để chơi nốt giai điệu (trên đàn)
-Chọn một style thích hợp (trên đàn),
-Rồi bấm nút "Play" (của MidiOut Player)

6/ Portatone PSR-1500
(by Yamaha)


7/ Output Song
Still Loving You (psr-S670)

Demo Video
Casio LK-50 PetShopBoys - Rent
Casio LK-50 StillLoveYou
Casio MZ-2000 999-Đóa-Hồng
Casio LK-50 Áo-Lụa-Hà-Đông
Casio LK-50 Aliosha
Roland Bk7M - Vết Mưa
Roland Bk7M - Pet Shop Boys - It's A Sin
Roland Bk7M - We Don't Talk Anymore
Roland Bk7M You're A Woman
Intelligent Auto Accompaniment
Roland Bk7M Careless Whisper
Intelligent Auto Accompaniment

Hướng dẫn kết nối phần mềm MU X6 với keyboard
HuongDanKetNoi.zip
Hướng dẫn setup Casio-MZ-2000
Setup-Mz2000.zip
Hướng dẫn setup Roland-Bk7M
Setup-Bk7M.zip
Hướng dẫn setup Korg-Pa3Xle
Setup-Pa3Xle.zip
Hướng dẫn setup Yamaha-PSR1500
Setup-PSR1500.zip

April-2005

Copyright © KH Midi Music Ltd.
26 LyTuTrong Street, Dist.1, HoChiMinh City, Vietnam
Phone: 082 376 0485
Email: KhMidiMusic@gmail.com

5/25/310 NguyenVanCu Street Gialam, Hanoi, Vietnam, Phone: 090 417 7355
1/11 Street 79, Dist.7, HoChiMinh City, Vietnam, Phone: 090 991 1030
Contact us
WelcomeMarquee === Chào Bạn đến với Midi Utility's Website. === Tuesday, 18/6/2024, 10:25:15 PM. === You are welcome to Midi Utility's Website. === KH Midi Music Ltd. ===