Midi Utility-Auto Accompaniment System-High Quality-Professional Performance-Friendly Interface-Easy To Use-For Every One

FaceBook 1
FaceBook 2
3
Mp3 Online

Click on a song in the menu, and then click 'Select' button
Lý thuyết nhạc & kỹ thuật số - 01
Lý thuyết nhạc & kỹ thuật số - 02Make Chord Algorithms - by Nguyen Anh Kiet
The Algorithms that can make chords for any song

How to use MakeChord-V258
Setup psr-S670
Test psr-S670

(psr-S670) Hotel California 2020
(psr-S670) Dust in the wind
(psr-S670) Holiday
(Bk-7m) When The Smoke Is Going Down
(psr-S670) When The Smoke Is Going Down
(Bk-7m) Send Me An Angel 2020
(psr-S670) Send Me An Angel 2020
(psr-S670,2) Always somewhere
(psr-S670,1) Always somewhere
(Bk-7m,2) Still loving You 2020
(Bk-7m,1) Still loving You 2020
(psr-S670) Still loving You 2020
(psr-S670) Wind of change
(Bk-7m) Wind of change
(psr-S670) Песня о далёкой Родине (Bài hát về Tổ Quốc nơi xa, 17 khoảnh khắc mùa xuân)
(Bk-7m) Русское поле 6/8 (Cánh đồng Nga, Russian field)
(psr-S670) Русское поле 2/4 (Cánh đồng Nga, Russian field)
(psr-S670) Мой адрес (Địa chỉ của Tôi, My address)
(psr-S670) Темная ночь 2 (Đêm tối, Dark night)
(psr-S670) Темная ночь 1 (Đêm tối, Dark night)
Yamaha (psr-S670) Hồ trên núi 3
Yamaha (psr-S670) Hồ trên núi 2
Yamaha (psr-S670) Hồ trên núi 1
Yamaha (psr-S670) Tombe La Neige 4 (Tuyết rơi)
Yamaha (psr-S670) Tombe La Neige 3 (Tuyết rơi)
Yamaha (psr-S670) Tombe La Neige 2 (Tuyết rơi)
Yamaha (psr-S670) Tombe La Neige 1 (Tuyết rơi)
Roland (Bk-7m) House of the rising sun (6/8 SlowRock)
Yamaha (psr-S670) House of the rising sun (Ballad)
Yamaha (psr-S670) House of the rising sun (Êm dịu)
Yamaha (psr-S670) House of the rising sun (Cool)
Yamaha (psr-S670) Classic Piano Ballad
Yamaha (psr-S670) Như cánh vạc bay 2
Yamaha (psr-S670) Như cánh vạc bay 1
Roland (Bk-7m) Đêm thấy ta là thác đổ
Yamaha (psr-S670) Đêm thấy ta là thác đổ
Yamaha (psr-S670) Cát bụi 2/4
Yamaha (psr-S670) Cát bụi 4/4
Yamaha (psr-S670) Tuổi đá buồn 2
Yamaha (psr-S670) Tuổi đá buồn 1
Yamaha (psr-S670) Mẹ tôi
Yamaha (psr-S670) Em muốn bên anh trọn đời
Yamaha (psr-S670) Self Control
Yamaha (psr-S670) The power of Love
Yamaha (psr-S670) Áo lụa Hà Đông
Self Control (Rock)
Self Control (Dance)
Ảo ảnh (Waltz)
Áo lụa Hà Đông (Bolero)
Áo lụa Hà Đông (Rock)
Áo lụa Hà Đông (Pop)
The power of love (Rock)
Mưa (Nguyễn Thanh Cảnh)
Mưa (Nguyễn Tâm Hàn)
Mưa ngâu (6/8 2)
Mưa ngâu (6/8 1)
Mưa ngâu (2/4)
Mưa ngâu (4/4)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (Pop)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (Latin)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (RockLb)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (Rock'N)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (Rock)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (6/8)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (4/4)
Bài hát ru cho Anh (6/8 3)
Bài hát ru cho Anh (6/8 2)
Bài hát ru cho Anh (6/8 1)
Bài hát ru cho Anh
Biển nhớ
Mưa hồng
Mưa hồng
Diễm xưa
Diễm xưa
Журавли (Đàn sếu, 6/8 Ballad)
Журавли (Đàn sếu, 4/4 CdRock)
Журавли (Đàn sếu, 4/4 ElRock)
Журавли (Đàn sếu, 6/8 Waltz)
Ngày đầu tiên đi học (Blue Straight)
Ngày đầu tiên đi học (4/4 Rock)
Ngày đầu tiên đi học (6/8 Waltz)
Đi học (Disco)
Bụi phấn (Piano)
Bụi phấn (Hợp Âm)
Bụi phấn (Schl_68)
Bụi phấn (Slow Rock)
Bèo dạt mây trôi (Techno)
Bèo dạt mây trôi (Rock)
Ở hai đầu nổi nhớ (Brk Rock)
Ở hai đầu nổi nhớ (Jl Rock)
Ở hai đầu nổi nhớ (Bolero)
Ở hai đầu nổi nhớ (Groove)
Người ơi người ở đừng về (Pop)
Người ơi người ở đừng về (Rock)
Người ơi người ở đừng về (Disco)
Dáng đứng Bến Tre (FrRock)
Dáng đứng Bến Tre (A Major)
Dáng đứng Bến Tre (BrRock)
Chảy đi sông ơi (ScRock)
Về quê (Rock)
Về quê (No Roland Style/Sound)
Về quê (Pop)
Ca dao Em và Tôi (No Roland Style/Sound)
Ca dao Em và Tôi (Rock)
Chiếc lá mùa Đông (No Roland Style)
Chiếc lá mùa Đông (Groove)
Chia tay tình đầu (No Roland Style)
Chia tay tình đầu (Ballad)
Triệu Bông Hồng (DJ Techno)
Triệu Bông Hồng (Groove)
Triệu Bông Hồng (Dance)
Triệu Bông Hồng (No Roland Style)
Triệu Bông Hồng (Disco)
Triệu Bông Hồng (Rock)
Nụ hôn mùa Thu (4/4)
Nụ hôn mùa Thu (6/8)
Giọt nắng bên thềm 7 (68-LvSlowRock)
Giọt nắng bên thềm 6 (68-BlSlowRock)
Giọt nắng bên thềm 5 (MGipsy)
Giọt nắng bên thềm 4 (BrRock)
Giọt nắng bên thềm 3 (Ballad)
Giọt nắng bên thềm 2 (Sn-Pop)
Giọt nắng bên thềm 1 (Ss-Pop)
Tình cha (6/8)
Tình cha (4/4)
Con đường xưa em đi (Bolero)
Con đường xưa em đi (ThBeat)
Đánh giặc Corona (Rock)
Đánh giặc Corona (Dance)
Vùng Trời Bình Yên (Dance)
Ngựa Ô Thương Nhớ (Party)

About these Mp3s:

Copyright © KH Midi Music.

Midis are composed fully automatic by our software Midi Utility.

Bản quyền của KH Midi Music.

Các bài midi đã được hòa âm hoàn toàn tự động bằng phần mềm Midi Utility.


Các bài có chữ Casio MZ-2000 được tạo trên đàn Casio MZ-2000, dùng các style của Casio.
Các bài có chữ Casio LK-50 được tạo trên đàn Casio LK-50, dùng các style của Casio.
Các bài có chữ PSR-1500 được tạo trên đàn Yamaha PSR-1500, dùng các style của Yamaha.
Các bài có chữ Korg-Pa3xle được tạo trên đàn Korg-Pa3xle, dùng các style của Korg.
Các bài có chữ Roland-BK7M được tạo trên hộp đệm Roland-BK7M, dùng các style của Roland.
Khi đó, đàn (PSR-1500, hoặc tương đương) được "Midi Utility X6" điều khiển:
-Tự động Intro (A,B,C,D),
-Tự động chuyển Main (A,B,C,D),
-Tự động Fill In (AA, BB, CC, DD, Break),
-Tự động chuyển hợp âm (Cool!),
-Tự động Ending (A,B,C,D),
"Người chơi đàn" chỉ việc chọn một style thích hợp (có sẵn trên đàn), bấm "Play" (trên "Midi Utility X6"), và ngồi thưởng thức (Cool!).
-------------------------------------------------


"Công Nghệ Hòa Âm Thông Minh" (Intelligent Auto Accompaniment)
(by KH Midi Music, all rights reserved)
1/ Input Midi Data
(Still Loving You, by Scorpions, 1984)


2/ Midi Utility X6


-Trong "Style Manager" chọn "Use Keyboard Styles"

3/ Chord Data
(produced automatically by "Midi Utility")


-Bấm "Make", rồi bấm "Save as" (hoặc "Quick Save") để ghi "Output Midi Data" thành file .mid, tại thư mục C:\X6PL206\

4/ Output Midi Data
(produced automatically by "Midi Utility")


5/ MidiOut Player
by KH Midi Music.
MIDI File and MIDI I/O ocx, by Mabry Software

-Nhập tên file midi vừa được MUX6 tạo ra ở bước 3
-Bấm "Load"
-Chọn một nhạc cụ thích hợp, để chơi nốt giai điệu (trên đàn)
-Chọn một style thích hợp (trên đàn),
-Rồi bấm nút "Play" (của MidiOut Player)

6/ Portatone PSR-1500
(by Yamaha)


7/ Output Song
Still Loving You (psr-S670)

Demo Video
Casio LK-50 PetShopBoys - Rent
Casio LK-50 StillLoveYou
Casio MZ-2000 999-Đóa-Hồng
Casio LK-50 Áo-Lụa-Hà-Đông
Casio LK-50 Aliosha
Roland Bk7M - Vết Mưa
Roland Bk7M - Pet Shop Boys - It's A Sin
Roland Bk7M - We Don't Talk Anymore
Roland Bk7M You're A Woman
Intelligent Auto Accompaniment
Roland Bk7M Careless Whisper
Roland Bk7M Hotel California
Intelligent Auto Accompaniment

Hướng dẫn kết nối phần mềm MU X6 với keyboard
HuongDanKetNoi.zip
Hướng dẫn setup Casio-MZ-2000
Setup-Mz2000.zip
Hướng dẫn setup Roland-Bk7M
Setup-Bk7M.zip
Hướng dẫn setup Korg-Pa3Xle
Setup-Pa3Xle.zip
Hướng dẫn setup Yamaha-PSR1500
Setup-PSR1500.zip

April-2005

Copyright © KH Midi Music Ltd.
26 LyTuTrong Street, Dist.1, HoChiMinh City, Vietnam, Tel: 082 376 0485
5/25/310 NguyenVanCu Street Gialam, Hanoi, Vietnam, Tel: 090 417 7355
1/11 Street 79, Dist.7, HoChiMinh City, Vietnam, Tel: 090 991 1030
Contact us
WelcomeMarquee === Chào Bạn đến với Midi Utility's Website. === Thursday, 1/10/2020, 2:26:23 PM. === You are welcome to Midi Utility's Website. === KH Midi Music Ltd. ===