Midi Utility-Auto Accompaniment System-High Quality-Professional Performance-Friendly Interface-Easy To Use-For Every One

FaceBook 1
FaceBook 2
14
Mp3 Online

Click on a song in the menu, and then click 'Select' button


=oOo=Lý thuyết nhạc & kỹ thuật số - 01
Lý thuyết nhạc & kỹ thuật số - 02Make Chord Algorithms - by Nguyen Anh Kiet
The Algorithms that can make chords for any song

C++ MidiOut Player - Riêng Một Góc Trời (2 Styles, Super Drums)
C++ MidiOut Player - Người Mẹ Của Tôi (Dance)
V250 - Mong Ước Kỷ Niệm Xưa (Ballad)
V250 - Mong Ước Kỷ Niệm Xưa (Pop)
V250 - Em hãy ngủ đi (ElRock)
V250 - Em hãy ngủ đi (Ballad)
V250 - Biển Nhớ (Contemp)
V250 - Biển Nhớ (Rock)
V250 - Biển Nhớ (Pops)
V250 - Bông hồng cài áo (6/8)
V250 - Bông hồng cài áo (Guitars)
V250 - Người Mẹ Của Tôi (Latin)
V250 - Người Mẹ Của Tôi (NoDrums)
V250 - Đất Phương Nam 3
V248 - Đất Phương Nam 2
V248 - Đất Phương Nam 1
V248 - Biệt Ly (Tango)
V248 - Người Mẹ Của Tôi 2
V248 - Người Mẹ Của Tôi 1
V248 - I see a boat on the river
V248 - El Lute (Boney M)
V248 - Daddy Cool (Boney M)
V248 - Rasputin (Boney M)

About these Mp3s:

Copyright © KH Midi Music.

Midis are composed fully automatic by our software Midi Utility.

Bản quyền của KH Midi Music.

Các bài midi đã được hòa âm hoàn toàn tự động bằng phần mềm Midi Utility.


Các bài có chữ Casio MZ-2000 được tạo trên đàn Casio MZ-2000, dùng các style của Casio.
Các bài có chữ Casio LK-50 được tạo trên đàn Casio LK-50, dùng các style của Casio.
Các bài có chữ PSR-1500 được tạo trên đàn Yamaha PSR-1500, dùng các style của Yamaha.
Các bài có chữ Korg-Pa3xle được tạo trên đàn Korg-Pa3xle, dùng các style của Korg.
Các bài có chữ Roland-BK7M được tạo trên hộp đệm Roland-BK7M, dùng các style của Roland.
Khi đó, đàn (PSR-1500, hoặc tương đương) được "Midi Utility X6" điều khiển:
-Tự động Intro (A,B,C,D),
-Tự động chuyển Main (A,B,C,D),
-Tự động Fill In (AA, BB, CC, DD, Break),
-Tự động chuyển hợp âm (Cool!),
-Tự động Ending (A,B,C,D),
"Người chơi đàn" chỉ việc chọn một style thích hợp (có sẵn trên đàn), bấm "Play" (trên "Midi Utility X6"), và ngồi thưởng thức (Cool!).
-------------------------------------------------


"Công Nghệ Hòa Âm Thông Minh" (Intelligent Auto Accompaniment)
(by KH Midi Music, all rights reserved)
1/ Input Midi Data
(Still Loving You, by Scorpions, 1984)


2/ Midi Utility X6


-Trong "Style Manager" chọn "Use Keyboard Styles"

3/ Chord Data
(produced automatically by "Midi Utility")


-Bấm "Make", rồi bấm "Save as" (hoặc "Quick Save") để ghi "Output Midi Data" thành file .mid, tại thư mục C:\X6PL106\

4/ Output Midi Data
(produced automatically by "Midi Utility")


5/ MidiOut Player
by KH Midi Music.
MIDI File and MIDI I/O ocx, by Mabry Software

-Nhập tên file midi vừa được MUX6 tạo ra ở bước 3
-Bấm "Load"
-Chọn một nhạc cụ thích hợp, để chơi nốt giai điệu (trên đàn)
-Chọn một style thích hợp (trên đàn),
-Rồi bấm nút "Play" (của MidiOut Player)

6/ Portatone PSR-1500
(by Yamaha)


7/ Output Song
Still Loving You

Demo Video
Casio LK-50 PetShopBoys - Rent
Casio LK-50 StillLoveYou
Casio MZ-2000 999-Đóa-Hồng
Casio LK-50 Áo-Lụa-Hà-Đông
Casio LK-50 Aliosha
Roland Bk7M - Vết Mưa
Roland Bk7M - Pet Shop Boys - It's A Sin
Roland Bk7M - We Don't Talk Anymore
Roland Bk7M You're A Woman
Intelligent Auto Accompaniment
Roland Bk7M Careless Whisper
Roland Bk7M Hotel California
Intelligent Auto Accompaniment

Hướng dẫn kết nối phần mềm MU X6 với keyboard
HuongDanKetNoi.zip
Hướng dẫn setup Casio-MZ-2000
Setup-Mz2000.zip
Hướng dẫn setup Roland-Bk7M
Setup-Bk7M.zip
Hướng dẫn setup Korg-Pa3Xle
Setup-Pa3Xle.zip
Hướng dẫn setup Yamaha-PSR1500
Setup-PSR1500.zip

April-2005

Copyright © KH Midi Music Ltd.
26 LyTuTrong Street, Dist.1, HoChiMinh City, Vietnam, Tel: 082 376 0485
5/25/310 NguyenVanCu Street Gialam, Hanoi, Vietnam, Tel: 090 417 7355
1/11 Street 79, Dist.7, HoChiMinh City, Vietnam, Tel: 090 991 1030
Contact us
WelcomeMarquee === Chào Bạn đến với Midi Utility's Website. === Wednesday, 23/10/2019, 12:09:40 PM. === You are welcome to Midi Utility's Website. === KH Midi Music Ltd. ===