Midi Utility-Auto Accompaniment System-High Quality-Professional Performance-Friendly Interface-Easy To Use-For Every One

FaceBook 1
3694
Mp3 Online

Click on a song in the menu, and then click 'Select' button
Lý thuyết nhạc & kỹ thuật số - 01
Lý thuyết nhạc & kỹ thuật số - 02Make Chord Algorithms - by Nguyen Anh Kiet
The Algorithms that can:
- Automatically Make Chords progression for any input song
- Automatically add Pitch Bend for any instrument
- Automatically compose music notes for Guitar and Piano accompaniment to any song
- Automatically generate interlude for any input song
- Automatically generate A.I. Melody
- Automatically compose music notes for Guitar Solo & Piano Solo Player

Ak Guitar Player demo video
How to use "Studio 3.0" + "MakeChord 260++" + "Guitar Player 1.24"
How to use MidiOut Player V110+
How to use MakeChord V260+
How to use MakeChord-V258 2
How to use MakeChord-V258 1
Setup psr-S670
Test psr-S670
Test Korg Pa600
Setup Korg Pa600
Hướng dẫn đơn giản sử dụng phần mềm MakeChord V260+ và MidiOut Player V110++
Simple instructions for using Make Chord V260+ and MidiOut Player V110++ software
Korg Pa600 Style Switching
How to use Make Chord V260++ Free
How to use Make Chord V260++ Free (Advanced part 1)
How to use Make Chord V260++ Free (Advanced part 2)
How to use Make Chord V260++ Free (Advanced part 3)
How to use Make Chord V260++ Free (Advanced part 4)

(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Belfast
(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Rivers Of Babylon
(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Rasputin
(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Brown Girl In The Ring
(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Ma Baker
(A.I. Generated Sheet) Bony M. - Mary's Boy Child

A.I. Generated Melody (0009) (Tango)
A.I. Generated Melody (0008) (Piano Ballad)
A.I. Generated Melody (0007) (NU Disco)
A.I. Generated Melody (0006) (Dance To Trance)
A.I. Generated Melody (0005) (Disco Remix)
A.I. Generated Melody (0005) (Breathe Dance)
A.I. Generated Melody (0005) (Loundge)
A.I. Generated Melody (0004) (Electro Dance)
A.I. Generated Melody (0004) (One Last Pop)
A.I. Generated Melody (0003) (Euro Trance)
A.I. Generated Melody (0002) (Disco Remix)
A.I. Generated Melody (0001) (Trumpet & Disco)

= = = = = = = = = Last uploads = = = = = = = = =
Lk Piano (+ Techno) - Âm Thầm Bên Em (Sơn Tùng MTP)
Lk Piano (+ EDM) - Anh Sai Rồi (Sơn Tùng MTP)
Lk Piano (+ EDM) - Mon Amie (Bad Boys Blue)
Lk Piano - Love Comes Quickly (Pet Shop Boys)
Lk Piano - Go West (Pet Shop Boys)
Lk Piano - Always On My Mind (Pet Shop Boys)
Send Me An Angel (Scorpion)
Ak Music Set 12 - Modern Talking
Ak Music Set 11 - Boney M.
Ak Music Set 10 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 09 - Dance, Pop, Rock
Piano (+ Pop) - Bài Ca Đất Phương Nam
Tutorial Piano (+ Rap) - Bèo Dạt Mây Trôi
Ak Music Set 08 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 07 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 06 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 05 - Revolution
Ak Music Set 04 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 03 - Dance, Pop, Rock
Ak Music Set 02 - Piano
Ak Music Set 01 - Piano
Tutorial Piano (+ Pop) - Anh Đợi Em Được Không
Tutorial Piano - Về Quê (Phó Đức Phương)
Tutorial Piano - Hồ Trên Núi (Phó Đức Phương)
Tutorial Piano - Chảy đi sông ơi (Phó Đức Phương)
Tutorial Piano - Không Thể và Có Thể (Phó Đức Phương)
Tutorial Piano (+ House) - Atlantis Is Calling (Modern Talking)
Tutorial Piano (+ House) - Ma Baker (Boney M)
Tutorial Piano (+ Schlager) - China In Her Eyes (Modern Talking)
Tutorial Piano (+ Pop) - Love Comes Quickly (Pet Shop Boys)
Tutorial Piano (+ Schlager) - Go West (Pet Shop Boys)
Tutorial Piano (+ ChaCha) - Candle In The Wind (Elton John)
Tutorial Piano (+ 6/8 Rock) - Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao)
Tutorial Piano (+ Waltz) - Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao)
Tutorial Piano (+ Techno) - Touch By Touch (Joy Band)
3T Piano (+ Reggae) - Can't Help Falling In Love (UB40)
3T Piano (+ Reggae) - Kingston Town (UB40)
3T Piano (+ Dance) - Betel Invite
3T Piano (+ Reggae) - Red Red Wine (UB40)
3T Piano (+ Schlager) - Cô Gái Mở Đường (Xuân Giao)
3T Piano (+ 6/8 Rock) - House of the Rising Sun (The Animals)
3T Piano (+ Rock) - Mon Amie (Bad Boys Blue)
3T Piano (+ Rock) - Love Religion (UB40)
Two Hand Piano (+ Blues) - Pretty Young Girl (Bad Boys Blue)
Two Hand Piano (+ Rhumba) - Bến Cỏ May (Nhạc: AK, Thơ: Đình Phư & Bắc Hải)
Two Hand Piano (+ House) - Don't Walk Away, Suzanne (Bad Boys Blue)
Two Hand Piano (+ House) - You're a Woman (Bad Boys Blue)
Two Hand Piano (+ Schlager) - Rent (Pet Shop Boys)
Two Hand Piano (+ Schlager) - Always On My Mind (Pet Shop Boys)
Two Hand Piano (+ Pop) - You're My Heart (Modern Talking)
Two Hand Piano (+ Dance) - Cheri Cheri Lady (Modern Talking)
Two Hand Piano V2 (+ Dance) - Brother Louie (Modern Talking)
Two Hand Piano V1 (+ Dance) - Brother Louie (Modern Talking)
Two Hand Piano (+ House) - Voulez-Vous (ABBA)
Two Hand Piano (+ House) - Belfast (Boney M)
Two Hand Piano (+ Pop) - Hasta Manana (ABBA)
Two Hand Piano (+ Ballad) - Chiquitita (ABBA)
Two Hand Piano - I Have a Dream (ABBA)
Two Hand Piano (+ Dance) - The Winner Takes It All (ABBA)
Two Hand Piano - Super Trouper (ABBA)
One Hand Piano - El Lute (Boney M)
Two Hand Piano (+ Techno) - Rasputin (Boney M)
Piano Solo (+ Ballad) - Fernando (ABBA)
Piano Solo (+ House) - Jingle Bells
Piano Solo (+ Dance) - Rivers Of Babylon (Boney M)
Piano Solo (+ House) - We Wish You A Merry Christmas
Piano Solo (+ Groove) - November Rain (Guns N' Roses)
Piano Solo (+ House) - Gimme Gimme Gimme (ABBA)
Piano Solo (+ House) - Dancing Queen (ABBA)
Piano Solo (+ Pop) - The Day Before You Came (ABBA)
Piano Solo (+ Techno) - Lay All Your Love On Me (ABBA)
Piano Solo (+ House) - Daddy Cool (Boney M)
Piano Solo (+ House) - Brown Girl In The Ring (Boney M)
Piano Solo (+ Dance) - You Can Win if You Want (Modern Talking)
Piano Solo (+ Drums) - Ngày Chưa Giông Bão (Phan Mạnh Quỳnh)
Piano Solo V2 (+ Drums) - S.O.S. for Love (Modern Talking)
Piano Solo V1 (+ Drums) - S.O.S. for Love (Modern Talking)
Piano Solo (+ Drums) - Ai Chung Tình Được Mãi (Đinh Tùng Huy)
Piano Solo (+ Drums) - Gotta Go Home (Boney M)
Piano Solo V2 (+ Dance) - Mary's Boy Child (Boney M)
Piano Solo V1 (+ Dance) - Mary's Boy Child (Boney M)
Piano Solo (+ House) - There's No One At All (Sơn Tùng MTP)
Piano Solo (+ 6/8 Slow Pop) - Ngày Nói Lời Chia Tay (Nguyễn Đình Minh, Tạ Thị Minh Lý)
Piano Solo (+ Electro House) - Xuân Chiến Khu (Xuân Hồng)
Piano Solo (+ 6/8 Slow Pop) - Chắc Ai Đó Sẽ Về (Sơn Tùng MTP)
Piano Solo (+ Trance) - Happy New Year (ABBA)
Piano Solo (+ Techno) - Happy New Year (ABBA)
Piano Solo (+ Ballad) - Âm Thầm Bên Em (Sơn Tùng MTP)
Piano Solo - Âm Thầm Bên Em (Sơn Tùng MTP)
Piano Solo V2 - Happy New Year (ABBA) & Xuân Chiến Khu (Xuân Hồng)
Piano Solo V1 - Happy New Year (ABBA) & Xuân Chiến Khu (Xuân Hồng)
Piano Solo - Hà Nội Và Tôi (Lê Vinh)
Piano Accompaniment 2 - Hà Nội Và Tôi (Lê Vinh)
Piano Accompaniment 1 - Hà Nội Và Tôi (Lê Vinh)
Piano Accompaniment - Ca Dao Em Và Tôi
Guitar Accompaniment - Ca Dao Em Và Tôi
Piano Accompaniment - Chị Tôi (Trần Tiến)
Chị Tôi (Trọng Đài) - (6/8 Pop)
Piano Accompaniment - Chị Tôi (Trọng Đài)
Guitar Accompaniment (+Style) - Chị Tôi (Trọng Đài)
Guitar Accompaniment - Chị Tôi (Trọng Đài)
Guitar Accompaniment (68 Pop) - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
Simple Guitar Accompaniment - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
Simple Guitar Accompaniment - Ai Khóc Nỗi Đau Này (Đức Trí)
Đứng dậy đi (EDM) - Vocal: Trần Tiến
Ai Khóc Nỗi Đau Này (Đức Trí)
Piano Solo (+Drums) - Hẹn Ước Từ Hư Vô
Piano Solo - Ở Hai Đầu Nổi Nhớ
Piano Solo - Ca Dao Em Và Tôi
Piano Solo - Bèo Dạt Mây Trôi
Piano Solo - Em Đi Chùa Hương
Hà Nội Và Tôi (Lê Vinh)
Nghèn Nghẹn (AK, Nguyễn Đình Phư)
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
Hard Rock - Bài Ca Đất Phương Nam
Piano Solo - Chị Tôi (Trọng Đài)
Piano Simple + Mandolin - Chị Tôi (Trọng Đài)
Piano Ballad - Ты, Россия моя
Piano Simple - You Can Win if You Want (Modern Talking)
Piano Solo + Guitar Sound - You Can Win if You Want (Modern Talking)
Piano Simple - Bài Ca Đất Phương Nam (Lư Nhất Vũ, Lê Giang)
Piano Solo - Bài Ca Đất Phương Nam (Lư Nhất Vũ, Lê Giang)
Piano Solo + Guitar Sound - Bến Cỏ May
Piano 4Part + Guitar Sound - Cheri Cheri Lady (Modern Talking)
Piano Solo + Guitar Sound - Brother Louie (Modern Talking)
Piano Solo + Guitar Sound - Belfast (Boney M)
Piano Solo + Guitar Sound - El Lute (Boney M)
Piano 4Part + Guitar Sound - Daddy Cool (Boney M)
Piano Solo + Guitar Sound - You're My Heart (Modern Talking)
Piano 4Part + Guitar Sound - You're My Heart (Modern Talking)
Piano Solo + Guitar Sound - Mary's Boy Child (Boney M)
Piano Solo + Guitar Sound - Rivers Of Babylon (Boney M)
Piano 4Part + Guitar Sound - I Have a Dream (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - I Have a Dream (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - Chiquitita (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - The Day Before You Came (ABBA)
Piano 4Part - Casio CT-670 - Voulez-Vous (ABBA)
Piano 4Part - Casio CT-670 - Knowing Me, Knowing You (ABBA)
Piano 4Part - Casio CT-670 - Super Trouper (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - Mamma Mia (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - S.O.S. for Love (Modern Talking)
Piano 4Part - S.O.S. for Love (Modern Talking)
Piano 4Part - Hasta Manana (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - Lay All Your Love On Me (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - The Winner Takes (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - The Winner Takes (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - Fernando (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - Fernando (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - Gimme Gimme (ABBA)
Piano Solo + Guitar Sound - Dancing Queen (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - Dancing Queen (ABBA)
Piano 4Part + Guitar Sound - Let It Be (The Beatles)
Piano Solo + Guitar Sound - Let It Be (The Beatles)
How To Play Piano 4Part - Nam Bộ Kháng Chiến (Tạ Thanh Sơn)
How To Solo Piano Expert - November Rain V2 (Guns N' Roses)
How To Solo Piano Expert - November Rain V1 (Guns N' Roses)
How To Solo Piano Expert - Rasputin (Bony M)
How To Solo Piano Expert - Gotta Go Home (Bony M)
How To Solo Piano Expert - Brown Girl In The Ring (Bony M)
How To Solo Piano Expert - China In Her Eyes (Modern Talking)
How To Solo Piano Expert - Đừng Hỏi Em (Mỹ Tâm)
How To Solo Piano Expert - Chìm Dưới Cơn Mưa (Trịnh Công Sơn)
How To Solo Piano Expert - Như Ngày Hôm Qua (Sơn Tùng MTP)
How To Solo Piano Expert - Give It To Me 2023 V1 (Sơn Tùng MTP)
How To Solo Piano Expert - Lạc Trôi 2023 V2 (Sơn Tùng MTP)
How To Solo Piano Expert - Lạc Trôi 2023 V1 (Sơn Tùng MTP)
How To Solo Piano Expert - Swan Lake Finale (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Simple - Swan Lake Finale(Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert - Swan Lake Coda (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert - Swan Lake Scene (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert - Swan Lake Intro (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert ( Full ) - Waltz of the Flowers (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert (Simple) - Waltz of the Flowers (Tchaikovsky)
How To Solo Piano Expert - Moonlight Sonata 3rd (Beethoven)
How To Solo Piano Expert - Moonlight Sonata 2nd (Beethoven)
How To Solo Piano Expert - Moonlight Sonata 1st (Beethoven)
How To Solo Piano Expert - Sonata 330 3 (Mozart)
How To Solo Piano Expert - Sonata 330 2 (Mozart)
How To Solo Piano Expert - Sonata 330 1 (Mozart)
How To Solo Piano Expert (Full V3) - Fur Elise (Beethoven)
How To Solo Piano Expert (Full V2) - Fur Elise (Beethoven)
How To Solo Piano Expert (Full V1) - Fur Elise (Beethoven)
How To Solo Piano Expert (Simple) - Fur Elise (Beethoven)
How To Play Piano 4-part (+ Hard Rock) - Ai Chung Tình Được Mãi (Đinh Tùng Huy)
How To Solo Piano Expert (+ Groove) - November Rain (Guns N' Roses)
How To Play Piano 4-part (+ Techno) - Ngày Chưa Giông Bão (Phan Mạnh Quỳnh)
How To Solo Piano (Expert + Techno) - Ngày Chưa Giông Bão (Phan Mạnh Quỳnh)
How To Solo Piano (+ Ballad) - Ai Chung Tình Được Mãi (Đinh Tùng Huy)
How To Solo Piano (+ Ballad) - How Can I Tell Her (Lobo)
How To Solo Piano (Expert) - How Can I Tell Her (Lobo)
How To Solo Piano (+ Pop) - Candle In The Wind (Elton John)
How To Solo Piano (Expert) - Candle In The Wind (Elton John)
How To Solo Piano (Expert) - There's No One At All
How To Solo Piano (Expert) - Có Chàng Trai Viết Lên Cây
How To Solo Guitar - Âm Thầm Bên Em(Pa600 Sound)
How To Solo Guitar - Âm Thầm Bên Em(S670 Sound)
How To Play Piano 4-part (Expert) - Có Chàng Trai Viết Lên Cây
How To Play Piano 4-part (Expert) - Chị Tôi
How To Play Piano 4-part - Chắc Ai Đó Sẽ Về
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa - Symphonic HT
Đừng Hỏi Em - Groove
Chắc Ai Đó Sẽ Về - Slow Pop
Ai Rồi Cũng Khác - Rock
Ai Rồi Cũng Khác - 16 Beat
Ai Rồi Cũng Khác - Slow Pop
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa - Symphonic
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa - 6/8 Slow Pop
Chắc Ai Đó Sẽ Về - 6/8 Slow Pop
Anh Sai Rồi - Groove
Anh Sai Rồi - One Guitar
Anh Sai Rồi - Pop
Bốn Chữ Lắm - Rock
Bốn Chữ Lắm - House
Bốn Chữ Lắm - Symphonic
Thu Vàng - Symphonic
Thu Vàng - Country Boogie
Thu Vàng - Country
Thu Vàng - Pop Rock
Thu Vàng - Slow Rock
Thu Vàng - Waltz
Thu Vàng - Take Beat
Thu Vàng - Ballad
Miền Xa Thẳm - Love Movie
Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Country
Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Pop
Như Ngày Hôm Qua - House
Hẹn Ước Từ Hư Vô - Techno
Hẹn Ước Từ Hư Vô - Dance
Hẹn Ước Từ Hư Vô - Disco
Đừng Hỏi Em - Ballad
Đừng Hỏi Em - House
Ngày Chưa Giông Bão - Techno
Ngày Chưa Giông Bão - Electro Dance
Ai Chung Tình Được Mãi - Hard Rock
Vợ Người Ta - Rock
Âm Thầm Bên Em - Rock
Âm Thầm Bên Em - Pop
Những Sân Ga Cuộc Đời - Disco
Những Sân Ga Cuộc Đời - Love Movie
Những Sân Ga Cuộc Đời - Happy Hour
Bến Cỏ May - Hard Rock
Bến Cỏ May - Rhumba
Hương Đồng - House
Tình Si - Pop Rock
Tình Si - Ballad
Tình Si - Techno
Tình Si - Electro Dance
Một tình yêu nồng nàn 2 - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư,Ca sỹ:Hồng Nhiên
Một tình yêu nồng nàn 1 - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư,Ca sỹ:Hồng Nhiên
Nghèn nghẹn - Hard Rock - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư,Ca sỹ:Tuấn Đạt
Nghèn nghẹn - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư,Ca sỹ:Tuấn Đạt
Một tình yêu nồng nàn (No Vocal) - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư
Một tình yêu nồng nàn 3 - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư
Một tình yêu nồng nàn 2 - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư
Một tình yêu nồng nàn 1 - Nhạc:AK,Thơ:Nguyễn Đình Phư
Hạ Trắng (6/8 Piano Ballad)
Ướt Mi (6/8 Afro)
Ướt Mi (60s Slow Rock)
Ướt Mi (6/8 Country Ballad)
Mưa Hồng (6/8 Country Ballad)
Mưa Hồng (6/8 Slow Pop)
Diễm Xưa (6/8 Rock)
Diễm Xưa (Slow Rock)
Tạ Ơn (Slow Rock)
Tạ Ơn (Waltz Ballad)
Diễm Xưa (6/8 Piano Solo)
Diễm Xưa (6/8 Piano Ballad)
Hành Quân Đêm (Ethno House)
Hành Quân Đêm (1 Last Pop)
Hành Khúc Ngày Và Đêm (Piano Solo)
Hành Khúc Ngày Và Đêm (Summer Dance)
Hành Khúc Ngày Và Đêm (Dance Pop)
Hành Khúc Ngày Và Đêm (Earth Beat)
Chào Anh Giải Phóng Quân (Good Time Dance)
Chào Anh Giải Phóng Quân (Macarena)
Chào Em Cô Gái Lam Hồng (Modern Tango)
Chào Em Cô Gái Lam Hồng (Dance)
Chào Em Cô Gái Lam Hồng (Hip Hop)
Anh Vẫn Hành Quân (Techno)
Anh Vẫn Hành Quân (Ethno House)
Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân (Dance)
Cô Gái Mở Đường (Modern Schlager)
Cô Gái Mở Đường (Soul)
Cô Gái Mở Đường (Funk)
Đường Trường Sơn Xe Anh Qua (Pop)
Đường Trường Sơn Xe Anh Qua (Hip Hop)
Bài Ca Nữ Tự Vệ Sài Gòn (Rock)
Bài Ca Nữ Tự Vệ Sài Gòn (Electro House)
Bóng Cây Kơ Nia (Slow Morning Pop)
Bóng Cây Kơ Nia (Slow 2/4 Pop)
Bóng Cây Kơ Nia (Pop Rock)
Bóng Cây Kơ Nia (Retro)
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông (1 Last Pop)
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông (Electro Pop)
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông (Techno)
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông (Piano Solo)
Nổi Lửa Lên Em (Piano Solo)
Nổi Lửa Lên Em (Techno)
Chiến Thắng Điện Biên (Techno)
День Победы (Electro Pop)
Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng (Modern Bachata)
Making Her Way (Reggae Tone)
Tiến Về Sài Gòn (C Club)
Bão Nổi Lên Rồi (Techno)
Bão Nổi Lên Rồi (Dance Motown)
Bão Nổi Lên Rồi (Ethno House)
Best Of My Love (Electro Pop)
I Can't Tell You Why (Electro Pop)
I Can't Tell You Why (Pop Rock)
Life In The Fast Lane (Electro House)
Love Will Keep Us Alive (Folk)
Love Will Keep Us Alive (Pop Rock)
Love Will Keep Us Alive (Modern Ballad)
Already Gone (Guitars)
Already Gone (Piano Solo)
Already Gone (Rock Oldie)
Already Gone (Techno)
Hooray - Bony M. (Disco)
Biển Quy Nhơn Mời Gọi (Dance)
El Lute - Bony M. (Love Disco)
Gotta Go Home - Bony M. (House)
El Lute - Bony M. (Piano Solo)
Sunny - Bony M. (Piano Solo)
Bahama Mama - Bony M. (Piano Solo)
Belfast - Bony M. (90's Dance)
Mary's Boy Child - Bony M. (Disco Remix)
Ma Baker - Bony M. (Electro House)
Brown Girl In The Ring - Bony M. (Electro House)
Rivers Of Babylon - Bony M. (Electro House)
Rivers Of Babylon - Bony M. (Disco)
Daddy Cool - Bony M. (Electro Dance)
Rasputin - Bony M. (Electro Dance)
In 100 Years - Modern Talking (Modern Schlager)
Em Đi Chùa Hương (Violin & House)
Chiều Xuống (House)
Geronimo's Cadillac - Modern Talking (House)
Summer Dance (Em Đi Chùa Hương)
Electro House (Em Đi Chùa Hương)
China In Her Eyes - Modern Talking (Modern Schlager)
You Are Not Alone - Modern Talking (Electro House)
You're My Heart - Modern Talking (Summer Dance 2)
You're My Heart - Modern Talking (Summer Dance 1)
After Your Love Is Gone - Modern Talking (Summer Dance)
I'll Never Fall In Love Again - Modern Talking (Contemporary Ballad)
I'll Never Fall In Love Again - Modern Talking (Orchestral Ballad)
Can't Let You Go - Modern Talking (Island View)
Can't Let You Go - Modern Talking (Electro Dance)
Part Time Lover - Modern Talking (EDM Happy Hour)
Sexy Sexy Lover - Modern Talking (Dance To Trance)
Sexy Sexy Lover - Modern Talking (House)
You Are Not Alone - Modern Talking (Electro Dance)
No Face No Name No Number - Modern Talking (Electro Dance)
No Face No Name No Number - Modern Talking (Guitar & Schlager)
Gimme Gimme - ABBA (Guitar & Dance)
Brother Louie - Modern Talking (Guitar & Dance)
The Day Before Thunderstorms (House)
The Day Before Thunderstorms (Techno)
The Day Before Thunderstorms (Dance)
Chiều Xuống (One Last Pop)
Chiều Xuống (Fire Rock)
Chiều Xuống (No Worry Dance)
Hạ Trắng - Trịnh Công Sơn (Guitar & Dance)
Mưa Hồng - Trịnh Công Sơn (Guitar & Disco)
Cheri Cheri Lady - Modern Talking (Guitar & Disco)
S.O.S. Fore Love - Modern Talking (EPiano + Guitar & Dance)
S.O.S. Fore Love - Modern Talking (Guitar & Disco)
You Can Win if You Want - Modern Talking (Piano + Guitar & Disco)
You Can Win if You Want - Modern Talking (Guitar & Pop)
You're My Heart - Modern Talking (Guitar & 1Last Pop)
You're My Heart - Modern Talking (Guitar & Electro Pop)
Touch By Touch - Joy Band (Guitar & Remix)
Self Control - Laura Branigan (Guitar & Dance)
Self Control - Laura Branigan (Guitar & House)
Touch By Touch - Joy Band (Guitar & Schlager)
Touch By Touch - Joy Band (Guitar & House)
Pretty Young Girl - Bad Boys Blue (Guitar & Dance)
Strangers By Night - C.C.Catch (Guitar & Disco)
Strangers By Night - C.C.Catch (Guitar & Dance)
Mon Amie - Bad Boys Blue (Guitar & Dance)
Love Comes Quickly - Pet Shop Boys (Guitar & Bossa Nova)
Love Comes Quickly - Pet Shop Boys (Guitar & Power Rock)
Love Comes Quickly - Pet Shop Boys (Guitar & Pop)
Love Comes Quickly - Pet Shop Boys (Guitar & Dance)
Don't Walk Away, Suzanne (Guitar & Schlager)
Don't Walk Away, Suzanne (Guitar & Dance)
You're a Woman (Guitar & Disco)
You're a Woman (Guitar & Dance)
Go West - Pet Shop Boys (Guitar & Techno)
Go West - Pet Shop Boys (Guitar & Disco)
It's a Sin - Pet Shop Boys (Piano)
It's a Sin - Pet Shop Boys (Piano & Dance)
Em Đồng Ý - I do (Piano & Techno)
Em Đồng Ý - I do (Piano & Trance)
Em Đồng Ý - I do (Piano)
See Tình (Piano & Retro)
See Tình (Piano & Trance)
See Tình (Piano & Dance)
See Tình (Piano)
Rent - Pet Shop Boys (Piano & Dance)
Rent - Pet Shop Boys (Piano & Jazz)
Rent - Pet Shop Boys (Piano & Flute)
Always On My Mind - Pet Shop Boys (Piano & Disco)
Always On My Mind - Pet Shop Boys (Piano & Ballad)
Always On My Mind - Pet Shop Boys (Piano & Oboe)
November Rain - Guns N' Roses (Piano & Ballad)
November Rain - Guns N' Roses (Piano & Take Beat)
November Rain - Guns N' Roses (Piano & Synth)
Em Là Mầm Non Của Đảng (Piano & Lounge)
Em Là Mầm Non Của Đảng (Techno)
Em Là Mầm Non Của Đảng (Piano & Brass)
Gieo Quẻ (Guitar & Rock)
Gieo Quẻ (Piano & Guitars)
Để Mị Nói Cho Mà Nghe (Guitar + Yamaha S670 Style)
Để Mị Nói Cho Mà Nghe (Piano + Korg Pa600 Style)
Để Mị Nói Cho Mà Nghe (Piano & Guitars)
Em Gì Ơi (Korg Pa600 Style)
Em Gì Ơi (Piano & Guitars)
Ngày Chưa Giông Bão (Piano & Synth)
Lạc Trôi (Piano & Flute)
Give It To Me (Hãy Trao Cho Anh, Piano & Flute)
Đừng Hỏi Em Vì Sao (Piano & Guitar + Whistle)
Đừng Hỏi Em Vì Sao (Piano & Guitar Sound)
Sáng Mắt Chưa (2/4 Piano & Guitars + Sax)
Rồi Tới Luôn (2/4 Piano + Oboe)
Waiting For You - Mono (Guitar Player + Rock)
Waiting For You - Mono (Slow Piano & Guitar Sounds)
Bên Trên Tầng Lầu (2/4 Piano & Rock)
Bên Trên Tầng Lầu (2/4 Piano & Synth Sounds)
Đi Về Nhà (Slow Piano & Guitar Sounds + Rock Drums)
Đi Về Nhà (Slow Piano & Guitar Sounds)
Ai Là Người Thương Em (Slow Piano 2 & Guitar Sounds)
Ai Là Người Thương Em (Slow Piano 1 & Guitar Sounds)
Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh (Slow Piano & Guitar Sounds)
Âm Thầm Bên Em (Slow Piano & Guitar Sounds)
Anh Cứ Đi Đi (Slow Piano & Guitar Sounds)
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu (Slow EPiano + Trumpet)
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu (Slow EPiano + Flute)
Đêm Trăng Tình Yêu (Slow EPiano + Flute)
Anh Ta Bỏ Em Rồi (Slow EPiano + Flute)
Ai Rồi Cũng Khác (Slow Piano + Synth)
Tình Em Là Đại Dương (Slow Piano + Strings)
Tình Em Là Đại Dương (Slow Piano + Trumpet)
Đừng Hỏi Em Vì Sao (Slow Piano + Synth)
Đừng Hỏi Em Vì Sao (Slow Piano + Strings)
Hẹn Ước Từ Hư Vô (Slow Piano + Violin)
Anh Đợi Em Được Không (Slow Piano + Sax)
Ai Chung Tình Được Mãi (Slow Piano + Sax)
Anh Sai Rồi (Slow Piano + Sax)
Anh Ta Bỏ Em Rồi (Slow Piano + Sax)
Anh Ta Bỏ Em Rồi (Slow Piano + Bass & Drums)
Đêm Trăng Tình Yêu (Piano + Trance)
Đêm Trăng Tình Yêu (Piano + Motown)
Tình Em Là Đại Dương (Piano + Dance)
Tình Em Là Đại Dương (Piano + House)
Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh (Piano + Dance 2)
Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh (Piano + Dance 1)
Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh (Piano + Pop)
Hẹn Ước Từ Hư Vô (Piano + LvMovie)
Hẹn Ước Từ Hư Vô (Piano + House)
Hẹn Ước Từ Hư Vô (Piano + Pop)
Đừng Hỏi Em Vì Sao (Piano + Trance)
Anh Đợi Em Được Không (Piano + House)
Anh Đợi Em Được Không (Piano)
Anh Đợi Em Được Không (Piano + Dance)
Ai Là Người Thương Em (Piano + Ballad)
Ai Là Người Thương Em (Piano + Rock)
Anh Ta Bỏ Em Rồi (Piano + Dance)
Anh Ta Bỏ Em Rồi (Piano + Pop)
Bạc Phận (Piano + Techno)
Bạc Phận (Piano)
Em Gì Ơi (Piano + Dance)
Em Gì Ơi (Piano + Take Beat)
Em Gì Ơi (Piano)
Rồi Tới Luôn (Piano + Motown)
Rồi Tới Luôn (Piano + ChaCha)
Rồi Tới Luôn (Piano)
Sáng Mắt Chưa (Piano + Jazz)
Sáng Mắt Chưa (Piano + House)
Sáng Mắt Chưa (Piano Solo)
Waiting For You - Mono (Piano + Rock)
Waiting For You - Mono (Piano + Interlude)
Nắng Ấm Xa Dần (Piano + House)
Nắng Ấm Xa Dần (Piano + Pop)
Nắng Ấm Xa Dần (Piano Solo)
Bỏ Em Vào Balo (Piano + Interlude + Tango)
Bỏ Em Vào Balo (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Bỏ Em Vào Balo (Piano + Interlude)
Bên Trên Tầng Lầu (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Bên Trên Tầng Lầu (Piano + Interlude)
Suốt Đời Không Xứng (Piano + Interlude)
Anh Cứ Đi Đi (Piano & Guitar Sounds)
Hết Thương Cạn Nhớ (Piano & Guitar Sounds)
Hết Thương Cạn Nhớ (Piano + Interlude)
Ai Rồi Cũng Khác (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Ai Rồi Cũng Khác (Piano + Interlude)
Một Thời Đã Xa (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Một Thời Đã Xa (Piano + Interlude)
Ngọn Lửa Cao Nguyên (Piano + Interlude)
Mưa Hồng (Piano + Interlude)
Giấc Mơ Trưa (Piano + Interlude)
Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa (6/8 Piano + Interlude)
Khi Tóc Thầy Bạc Trắng (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Khi Tóc Thầy Bạc Trắng (Piano + Interlude)
Bốn Chữ Lắm (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Bốn Chữ Lắm (Piano + Interlude)
Chạy Về Nơi Phía Anh (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Chạy Về Khóc Với Anh (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Chạy Về Khóc Với Anh (Piano + Interlude)
Chạy Về Nơi Phía Anh (Piano + Interlude)
Gieo Quẻ (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Gieo Quẻ (Piano + Interlude)
Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay (Piano + Interlude + Bass + Drums)
Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay (Piano Solo + Interlude)
Tệ Thật, Anh Nhớ Em (2/4 Piano Solo + Interlude)
Có Không Giữ Mất Đừng Tìm (Piano Solo + Interlude)
Anh Yêu Ai Vội Thế (Piano Solo + Interlude)
Ngày Đầu Tiên (2/4 Piano Solo + Interlude)
An - Phan Mạnh Quỳnh (Piano Solo + Interlude)
Hà Lan - Phan Mạnh Quỳnh (Piano Solo + Interlude)
Xuân Thì - Phan Mạnh Quỳnh (Piano Solo + Interlude)
Nhạt - Phan Mạnh Quỳnh (2/4 Piano Solo + Interlude)
Vợ Người Ta (Piano Solo + Interlude)
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu V2 (Piano Solo + Interlude)
Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu V1 (Piano Solo + Interlude)
Như Ngày Hôm Qua (Piano Solo + Interlude)
Anh Sai Rồi (Piano Solo + Interlude)
Có Chàng Trai Viết Lên Cây (2/4 Piano Solo + Auto Interlude)
Hạnh Phúc Mới (Piano Solo + Auto Interlude)
Nơi Này Có Anh (4/4 Piano Solo + Auto Interlude)
Nơi Này Có Anh (2/4 Piano Solo + Auto Interlude)
Hồ Trên Núi (Piano Solo + Auto Interlude)
Chảy đi sông ơi (Piano Solo + Auto Interlude)
Âm Thầm Bên Em (Slow Piano Solo + Auto Interlude)
Diễm Xưa (4/4 Piano Solo + Auto Interlude)
Lạc Trôi (Piano Solo + Auto Interlude)
Về Quê (Piano Solo + Auto Interlude)
Ai Chung Tình Được Mãi (Piano Solo + Auto Interlude)
Ngày Chưa Giông Bão (Piano Solo + Auto Interlude)
Em Dạo Này - Ngọt (6/8 Piano Solo + Auto Interlude)
Hạ Trắng (Piano Solo + Auto Interlude)
Ướt Mi (Piano Solo + Auto Interlude))
Việt Nam Quê Hương Tôi (Piano Solo + (S670 Bass & Drums))
Việt Nam Quê Hương Tôi (Piano Solo + Giang Tấu Tự Động)
Về Quê (Piano Solo + (Pa600 Bass & Drums))
Về Quê (4/4 Piano Solo)
Chị Tôi (Piano Solo + (Pa600 Bass & Drums))
Chị Tôi (3/4 Piano Solo)
Em ơi Hà Nội phố (Piano Solo & (S670 Bass + Drums))
Em ơi Hà Nội phố (4/4 Piano Solo)
Lạc Trôi (4/4 Fast Piano Solo)
Give It To Me (Hãy Trao Cho Anh,4/4 Piano Solo)
Tuổi Đá Buồn (4/4 Piano Solo)
Ướt Mi (4/4 Fast Piano Solo)
Bèo Dạt Mây Trôi (4/4 Fast Piano Solo)
Nam Bộ Kháng Chiến (2/4 Fast Piano Solo)
Vết Chân Tròn Trên Cát (6/8 Piano Solo V2)
There's No One At All (Fast Piano Solo Mode 1+2)
Hạ Trắng (2/4 Piano Solo Mode 1+2)
Chìm Dưới Cơn Mưa (2/4 Piano Solo Mode 1+2)
Giọt Nắng Bên Thềm (4/4 Piano Solo Mode 1+2)
Mưa Hồng (4/4 Piano Solo Mode 1+2)
Tạ Ơn (3/4 Piano Solo Mode 1+2)
Vết Chân Tròn Trên Cát (6/8 Piano Solo V1)
Diễm Xưa (3/4 & 6/8 Piano Solo Mode 1+2)
Diễm Xưa (6/8 Piano Solo Mode 1+2)
Anh Sai Rồi (Fast Piano Solo Mode 1+2)
Chắc Ai Đó Sẽ Về (Fast Piano Solo Mode 1 + Mode 2)
Chắc Ai Đó Sẽ Về (Slow Piano Solo Mode 1 + Mode 2)
Ai Chung Tình Được Mãi (Piano Solo Mode 1 + Mode 2)
Ngày Chưa Giông Bão (Piano Solo & (S670 Bass + Drums))
Ngày Chưa Giông Bão (Piano Solo Mode 1 + Mode 2)
Trống Cơm (Piano Solo Mode 2)
Người ơi người ở đừng về (Solo Piano & (S670 Pop Ballad))
Người ơi người ở đừng về (Piano Solo Mode 1)
Người ơi người ở đừng về (4/4 Fast Piano)
Về Quê (4/4 Piano)
Việt Nam Quê Hương Tôi (3/4 Piano)
Bèo Dạt Mây Trôi (2/4 Slow Piano)
Bèo Dạt Mây Trôi (My Piano & (S670 Bass + Drums))
Bèo Dạt Mây Trôi (4/4 Fast Piano)
Ba Kể Con Nghe (My Piano & (S670 Bass + Drums))
Vợ Người Ta (4/4 Piano)
Ba Kể Con Nghe (4/4 Piano)
Ngọn Lửa Cao Nguyên (My Piano & (S670 Bass + Drums))
Ngọn Lửa Cao Nguyên (4/4 Fast Piano)
Chuyện Tình Thảo Nguyên (2/4 Piano)
Em Đi Chùa Hương (My Piano & (S670 Bass + Drums))
Em Đi Chùa Hương (4/4 Fast Piano))
Đường Cong (My Piano & (S670 Drum + Bass))
Dấu Chân Địa Đàng (4/4 Fast Piano)
Dấu Chân Địa Đàng (4/4 Slow Piano)
Một Cõi Đi Về (4/4 Fast Piano)
Dòng Thời Gian (My Piano & S670 Pop Ballad)
Ở Trọ (4/4 Piano)
Hạ Trắng (4/4 Fast Piano)
Tạ Ơn (3/4 Slow Piano)
Bay (4/4 Fast Piano)
Khoảnh Khắc (4/4 Fast Piano)
Muộn Rồi Mà Sao Còn (4/4 Fast Piano)
Đường Cong (4/4 Fast Piano)
Em Dạo Này - Ngọt (6/8 Piano)
Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa (6/8 Piano)
Đâu Phải Bởi Mùa Thu (4/4 Fast Piano)
Đâu Phải Bởi Mùa Thu (2/4 Slow Piano)
Em ơi Hà Nội phố (4/4 Slow Piano)
Tiếng Chày Trên Sóc Bom-bo (2/4 Piano 2)
Tiếng Chày Trên Sóc Bom-bo (2/4 Piano 1)
Chị Tôi (Trần Tiến, 4/4 Piano)
Gặp Gỡ Đồng Đội (4/4 Piano)
Miền Xa Thẳm (4/4 Piano)
Chị Tôi (6/8 Piano)
Chắc Ai Đó Sẽ Về (6/8 Piano)
Ca Dao Em Và Tôi (2/4 Slow Piano)
Ca Dao Em Và Tôi (4/4 Piano)
Giọt Nắng Bên Thềm (2/4 Piano)
Ảo Ảnh (6/8 Piano Advanced)
Áo Lụa Hà Đông (Piano Advanced)
Ướt Mi (6/8 Piano Advanced)
Có Chàng Trai Viết Lên Cây (Piano Advanced)
Ngày Chưa Giông Bão (Piano Solo)
Ngày Chưa Giông Bão (Fast Piano Ballad advanced)
Lạc Trôi (Fast Piano Ballad advanced)
There's No One At All (Fast Piano Ballad advanced)
Chìm Dưới Cơn Mưa (6/8 Piano Ballad advanced)
Nơi Này Có Anh (Piano Solo)
Nơi Này Có Anh (2/4 Piano Ballad)
Ai Chung Tình Được Mãi (2/4 Piano Ballad)
Chìm Dưới Cơn Mưa (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7)
Ướt Mi (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7)
Anh Sai Rồi (2/4 Piano Ballad)
Anh Sai Rồi (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7 with Piano sound)
Anh Sai Rồi (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7 with Guitar sound)
Diễm Xưa (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7)
Muộn Rồi Mà Sao Còn (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7)
Như Ngày Hôm Qua (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7)
Lạc Trôi (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7)
Cát Bụi (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7 with Jazz Guitar sound)
Hạ Trắng (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7 with Jazz Guitar sound)
Hạ Trắng (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7)
Tuổi Đá Buồn (Piano Ballad 1,2,3,4,5,6,7)
Muộn Rồi Mà Sao Còn (Piano Ballad 4,5)
Tuổi Đá Buồn (Piano player with Jazz Guitar sound)
Mưa Hồng (Piano player with Jazz Guitar sound)
Âm Thầm Bên Em (Piano Simple)
There's No One At All (Simple Slow Piano)
Biển Nhớ (Piano Simple 2)
Biển Nhớ (Piano Simple 1)
Chuyện Hẹn Hò (Piano Simple)
Chuyện Hẹn Hò (Ballad 2)
Chuyện Hẹn Hò (Ballad 1)
Chuyện Hẹn Hò (Piano)
Nơi Này Có Anh (House)
Nơi Này Có Anh (Piano 2)
Nơi Này Có Anh (Piano 1)
Nơi Này Có Anh (Pop)
Chúng Ta Của Hiện Tại (Piano)
Chúng Ta Của Hiện Tại (Pop Ballad)
Chúng Ta Của Hiện Tại (AM:PM)
Hạnh Phúc Mới (Piano)
Anh Sai Rồi (Piano)
Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau (Piano)
Muộn Rồi Mà Sao Còn (Piano)
Lạc Trôi (Piano)
Hãy Trao Cho Anh (Piano)
There's No One At All (Piano Slow 2)
There's No One At All (Oriental Ballad)
There's No One At All (Piano Fast)
There's No One At All (Piano Slow 1)
There's No One At All (Pop Hit Ballad)
There's No One At All (Blue Ballad)
There's No One At All (Slow)
There's No One At All (Fast)
Âm thầm bên Em (Piano)
Chắc Ai Đó Sẽ Về (Piano)
Hạnh Phúc Mới (Ballad)
Lạc Trôi (Zouk)
Lạc Trôi (Modern Latin)
Lạc Trôi (Rock)
Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau (Dance)
Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau (Kyoto)
Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau (Take Beat)
Muộn Rồi Mà Sao Còn (Ballad)
Muộn Rồi Mà Sao Còn (Pop 2)
Muộn Rồi Mà Sao Còn (Pop 1)
Muộn Rồi Mà Sao Còn (Guitar & No Style)
Give It To Me (Hip Hop)
Give It To Me (Ballad)
Give It To Me (Rock)
Hãy Trao Cho Anh (Rap 2)
Hãy Trao Cho Anh (Rap 1)
Hãy Trao Cho Anh (Take Beat)
Chắc ai đó sẽ về (6/8 Rock)
Chắc ai đó sẽ về (Guitars & No Style)
Chắc ai đó sẽ về (Guitars & (Bass + Drums))
Chắc ai đó sẽ về (Waltz Ballad)
Như ngày hôm qua (Unplugged)
Như ngày hôm qua (Pop)
Như ngày hôm qua (Country Blues)
Âm thầm bên Em (Techno)
Âm thầm bên Em (Take Beat)
Âm thầm bên Em (Pop Hit Ballad)
Anh sai rồi (Pop Hit Ballad)
Anh sai rồi (Magic Rock)
Anh sai rồi (One Last Pop)
Anh sai rồi (Guitar Pop)
Anh sai rồi (1 Steel Guitar & No Style)
Duyên Phận (Easy Pop 2)
Duyên Phận (Easy Pop 1)
Đoạn Tuyệt (Rock)
Đoạn Tuyệt (Country Strum)
Đoạn Tuyệt (3 Guitars & (Bass + Drums))
Đoạn Tuyệt (Rumba Napoletana)
Đoạn Tuyệt (Modern Schlager)
Nếu em được chọn lựa (Pop Hit Ballad)
Nếu em được chọn lựa (Ballad)
Để nhớ một thời ta đã yêu (Believer Pop)
Để nhớ một thời ta đã yêu (5 Guitars & (Bass + Drums))
Để nhớ một thời ta đã yêu (5 Guitars)
Để nhớ một thời ta đã yêu (Alpen Schlager)
Để nhớ một thời ta đã yêu (Celtic Dream)
Để nhớ một thời ta đã yêu (Modern Schlager)
Để nhớ một thời ta đã yêu (Ballad)
Biển Nỗi Nhớ và Em (Rock)
Biển Nỗi Nhớ và Em (Country Waltz)
Biển Nỗi Nhớ và Em (3 guitars & Waltz)
Biển Nỗi Nhớ và Em (6/8 Slow Rock)
Biển Nỗi Nhớ và Em (Take Beat)
Biển Nỗi Nhớ và Em (No Style)
Biển Nỗi Nhớ và Em (6/8 Slow Pop)
Biển Nỗi Nhớ và Em (Electro Dance)
Biển Nỗi Nhớ và Em (6/8 Slow Ballad)
Biển Nỗi Nhớ và Em (Dance)
Quê Nhà (Country)
Diễm Xưa 4/4 (2 Guitars & Electro Pop)
Diễm Xưa 6/8 (2 Guitars & (Bass + Drums))
Diễm Xưa 6/8 (2 Guitars & No Style))
How Can I Tell Her (2 Guitar & (Bass + Drums))
How Can I Tell Her (Rock)
How Can I Tell Her (Ballad)
You Needed Me (Love 4 All)
You Needed Me (Funk R&B)
You Needed Me (Analog Beat)
You Needed Me (Pop)
Vợ Người Ta (2 Guitars & No Style)
Vợ Người Ta (Guitar & Live 8Beat)
Vợ Người Ta (Rock)
Vợ Người Ta (Dance)
Vợ Người Ta (No Style)
Tan biến (Piano 1)
Tan biến (Ballad)
Dòng thời gian (Take Beat)
Dòng thời gian (Moonlight Ballad)
Đường Cong (Dance)
Đường Cong (Fire Rock)
Đường Cong (Hard Rock)
Đường Cong (Pop)
Đường Cong (Techno)
Có Chàng Trai Viết Lên Cây (Pop)
Nắng Mùa Hạ (Pop)
Ba kể con nghe (Love Movie)
Ba kể con nghe (Country)
Ba kể con nghe (Celtic Dream)
Bay (Celtic Dream)
Bay (Country)
Bay (No Style)
Bay (Dance)
Bay (Folk Beat)
Em ơi Hà Nội phố (Unplugged 2)
Em ơi Hà Nội phố (Unplugged 1)
Em ơi Hà Nội phố (Magic Rock)
Em ơi Hà Nội phố (Oriental Ballad)
Em ơi Hà Nội phố (Guitar Ballad)
Em ơi Hà Nội phố (Blues)
Em ơi Hà Nội phố (Unplugged Slow)
Tiến lên Việt Nam (Unplugged)
Tiến lên Việt Nam (Dance)
Ai Chung Tình Được Mãi (No Style)
Ai Chung Tình Được Mãi (Modern Pop Ballad)
Ai Chung Tình Được Mãi (8Beat)
Ai Chung Tình Được Mãi (House)
Ai Chung Tình Được Mãi (Ballad)
Dancing Queen (No Style)
Dancing Queen (Basic Rock)
Dancing Queen (Paso Dance)
Dancing Queen (Happy Pop)
Em dạo này - Ngọt (6/8 Slow Pop)
Em dạo này - Ngọt (Waltz)
Mùa xuân làng lúa làng hoa (6/8 Rock)
Mùa xuân làng lúa làng hoa (6/8 Pop Rock)
Mùa xuân làng lúa làng hoa (6/8 Ballad)
Gặp gỡ đồng đội (No Style)
Gặp gỡ đồng đội (Rock)
Gặp gỡ đồng đội (Pop)
Ngày Chưa Giông Bão (Contemp. Ballad)
Ngày Chưa Giông Bão (Guitar Ballad)
Ngày Chưa Giông Bão (Soft Ballad)
Ngày Chưa Giông Bão (No Style)
Cát Bụi (6/8 Slow Pop)
Cát Bụi (Pop Hit Ballad)
Đâu phải bởi mùa thu (Yamaha S670)
Đâu phải bởi mùa thu (Roland Bk-7m)
Đâu phải bởi mùa thu (Motown & Guitar Accompaniment)
Đâu phải bởi mùa thu (Ballad 3 & Guitar Accompaniment)
Đâu phải bởi mùa thu (Ballad 2 & Guitar Accompaniment)
Đâu phải bởi mùa thu (Love Movie & Guitar Accompaniment)
Đâu phải bởi mùa thu (Ballad 1 & Guitar Accompaniment)
Đâu phải bởi mùa thu (Disco & Guitar Accompaniment)
Đâu phải bởi mùa thu (House & Guitar Accompaniment)
Đâu phải bởi mùa thu (Groove & Guitar Accompaniment)
Dấu chân địa đàng (Rock & Guitar Accompaniment)
Kalinka (Калинка) 2
Kalinka (Калинка) 1 (Guitar Accompaniment)
Miền Xa Thẳm (Rock & Guitar Accompaniment)
Miền Xa Thẳm (Ballad & Guitar Accompaniment)
Miền Xa Thẳm (Love Movie & Guitar Accompaniment)
Diễm Xưa (Rock & Guitar Accompaniment)
Diễm Xưa (6/8 Ballad & Guitar Accompaniment)
Diễm Xưa (Dance & Guitar Accompaniment)
Diễm Xưa (6/8 Ballad & Guitar Accompaniment)
Hạ Trắng (6/8 Schlager & Guitar Accompaniment)
Hạ Trắng (6/8 SlowRock & Guitar Accompaniment)
Hạ Trắng (6/8 Ballad & Guitar Accompaniment)
Hạ Trắng (House & Guitar Accompaniment)
Hạ Trắng (Last Pop & Guitar Accompaniment)
Hạ Trắng (Love Movie & Guitar Accompaniment)
Hạ Trắng (Piano Ballad & Guitar Accompaniment)
Hạ Trắng (Rock & Guitar Accompaniment)
Hạ Trắng (Dance & Guitar Accompaniment)
Biển nhớ (Rock Ballad & Guitar Accompaniment)
Biển nhớ (Piano Ballad & Guitar Accompaniment)
Biển nhớ (Dance)
Biển nhớ (House & Guitar Accompaniment)
Mưa Hồng (No Style Guitar Accompaniment)
Mưa Hồng (6/8 Pop Rock Guitar Accompaniment)
Mưa Hồng (Dance Guitar Accompaniment)
Mưa Hồng (Rock Guitar Accompaniment)
Mưa Hồng (Pop Guitar Accompaniment)
Mưa Hồng (6/8 Ballad Guitar Accompaniment)
Sắc Màu (S670 Dance Guitar Accompaniment)
Sắc Màu (S670 Disco Guitar Accompaniment)
Sắc Màu (S670 Ballad Guitar Accompaniment)
Sắc Màu (Pa600 Guitar Accompaniment)
Không Thể và Có Thể (Bk-7m Guitar Accompaniment)
Không Thể và Có Thể (S670 Guitar Accompaniment)
Không Thể và Có Thể (Pa600 Guitar Accompaniment)
Mưa Bay Tháp Cổ (Pa600 Guitar Accompaniment)
Mưa Bay Tháp Cổ (S670 Guitar Accompaniment)
Triệu Bông Hồng (Guitar Accompaniment)
Ca dao em và tôi (Guitar Accompaniment)
Tuổi đá buồn (Guitar Accompaniment)
Chảy đi sông ơi (Guitar Accompaniment)
Câu chuyện đầu năm (S670 Guitar Accompaniment)
Mẹ Tôi (S670 Guitar Accompaniment)
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (S670 Guitar Accompaniment)
Ảo Ảnh (S670 Guitar Accompaniment)
Không Thể và Có Thể (S670 Guitar Accompaniment)
Không Thể và Có Thể (Pa600 Guitar Accompaniment)
Không Thể và Có Thể (Rock)
Không Thể và Có Thể (Ballad)
Không Thể và Có Thể (Dance)
Ảo Ảnh (Guitar Accompaniment)
Áo lụa Hà Đông (Sugar Pop)
Trở về (Pop)
Trở về (Open Rock 1)
Trở về (Pop Rock)
Niềm tin cho cát bụi (Pop Rock)
Niềm tin cho cát bụi (Heavy Rock)
Niềm tin cho cát bụi (Hard Rock)
Đường đến ngày vinh quang (6/8 Country Ballad)
Đường đến ngày vinh quang (Piano V2)
Đường đến ngày vinh quang (Piano V1)
Make Chord Accompaniment - Đường đến ngày vinh quang (6/8 Pop Rock)
Hà Nội và Tôi (Piano)
Make Chord Accompaniment - Câu chuyện đầu năm (Gangnam Dance)
Make Chord Accompaniment - Câu chuyện đầu năm (Macarena)
Make Chord Accompaniment - Hà Nội và Tôi (Basic Rock)
Make Chord Accompaniment - Hà Nội và Tôi (Jazzy Guitar) có lời hát
Make Chord Accompaniment - Hà Nội và Tôi (Walk of Rock) có lời hát
Make Chord Accompaniment - Hà Nội và Tôi (One Last Pop) có lời hát
Make Chord Accompaniment - Ảo Ảnh (Brother Dance + Lyric)
Make Chord Accompaniment - Ảo Ảnh (4/4 Love Ballad + Lyric)
Make Chord Accompaniment - Ảo Ảnh (4/4 Love Movie + Lyric)
Make Chord Accompaniment - Ảo Ảnh (Slow Ballad + Lyric)
Make Chord Accompaniment - Ảo Ảnh (Piano Ballad + Lyric)
Make Chord Accompaniment - Áo lụa Hà Đông (Modern Pop + Lyric)
Make Chord Accompaniment - Áo lụa Hà Đông (Sugar Pop + Lyric)
Make Chord Accompaniment - Áo lụa Hà Đông (Magic Rock)
Make Chord Accompaniment - Mẹ Tôi (Rock)
Make Chord Accompaniment - Đứng dậy đi (Vocal: Trần Tiến, Style: Basic Rock)
Make Chord Accompaniment - Green Field (Slow Waltz)
Make Chord Accompaniment - Chảy đi sông ơi (Country Pop)
Make Chord Accompaniment - Chảy đi sông ơi (Killer Rock)
Make Chord Accompaniment - Chảy đi sông ơi (Good Time Dance)
Make Chord Accompaniment - Chảy đi sông ơi (Country)
Make Chord Accompaniment - Chảy đi sông ơi (Dance)
Make Chord Accompaniment - Chảy đi sông ơi (Love Movie)
Make Chord Accompaniment - Cha yêu (Magic Rock)
Make Chord Accompaniment - Cha yêu (Cool Pop)
Make Chord Accompaniment - Chìm dưới cơn mưa (Piano Ballad)
Make Chord Accompaniment - You're a Woman (Ethno House V2)
Make Chord Accompaniment - You're a Woman (Ethno House V1)
Make Chord Accompaniment - You're a Woman (Electro House)
Make Chord Accompaniment - You're a Woman (Electro Dance)
Make Chord Accompaniment - You're a Woman (90's Dance)
Make Chord Accompaniment - You're a Woman (Modern Schlager)
Make Chord Accompaniment - You're a Woman (Magic Rock)
Make Chord Accompaniment - Chị Tôi (Slow Waltz)
Make Chord Accompaniment - Chị Tôi (Celtic Waltz)
Make Chord Accompaniment - Chị Tôi (Slow Rock)
Make Chord Accompaniment - Chị Tôi (Pop Rock)
Make Chord Accompaniment - Chị Tôi (Piano Ballad)
Make Chord Accompaniment - Pet Shop Boys - Rent (Country Blues)
Make Chord Accompaniment - Pet Shop Boys - Rent (Western Movie)
Make Chord Accompaniment - Pet Shop Boys - Rent (Horror Movie)
Make Chord Accompaniment - Pet Shop Boys - Rent (Love Movie)
Make Chord Accompaniment - Merry Christmas (Irish Waltz)
Make Chord Accompaniment - Merry Christmas (Celtic Waltz)
Make Chord Accompaniment - Silent Night (Country Ballad)
Make Chord Accompaniment - Silent Night (Rock)
Make Chord Accompaniment - Silent Night (Weid Movie)
Make Chord Accompaniment - Silent Night (Piano Ballad)
Make Chord Accompaniment - Jingle Bells (Argentina Tango)
Make Chord Accompaniment - Jingle Bells (Cowboy Dance)
Make Chord Accompaniment - Ca Dao Em Và Tôi (Celtic Dream Dance)
Make Chord Accompaniment - Ca Dao Em Và Tôi (Nhạc phim)
Make Chord Accompaniment - Việt Nam Quê Hương Tôi (Nhạc cụ dân tộc)
Make Chord Accompaniment - Việt Nam Quê Hương Tôi (Waltz)
Make Chord Accompaniment - Việt Nam Quê Hương Tôi (Ballad)
Make Chord Accompaniment - Tuổi đá buồn (6/8 Piano Ballad & 6/8 Rock)
Make Chord Accompaniment - Pet Shop Boys - Always On My Mind (Dance Pop)
Make Chord Accompaniment - Pet Shop Boys - Rent (90's Dance, A Minor)
Make Chord Accompaniment (4/4 Pa600 Rock Cha Cha style)
Make Chord Accompaniment (4/4 Pa600 Love Pop style)
Korg Pa600 - Candle in the wind (Magic Rock)
Korg Pa600 - Candle in the wind (As Groove)
Korg Pa600 - Vết thù trên lưng ngựa hoang
Korg Pa600 - Mùa xuân ơi (4/4 House styles)
Korg Pa600 - Thì thầm mùa xuân (4/4 Electro Dance)
Korg Pa600 - Chúc Tết (4/4 Hard Rock)
Korg Pa600 - Chúc Tết (4/4 Dance)
Korg Pa600 - Tuổi Đá Buồn (6/8 Ballad & 6/8 Rock)
Korg Pa600 - Ở Trọ (Rock)
Korg Pa600 - Ở Trọ (Dance)
Korg Pa600 - Mưa Hồng (6/8 Piano Ballad + 6/8 Pop Rock)
Korg Pa600 - Tạ Ơn (6/8 Pop Rock)
Korg Pa600 - Tạ Ơn (4/4 Pop)
Korg Pa600 - Chìm Dưới Cơn Mưa (6/8 Piano Ballad)
Korg Pa600 - Chìm Dưới Cơn Mưa
Korg Pa600 - Chiếc Lá Thu Phai
Korg Pa600 - Hạ Trắng
Music Sheet - Diễm Xưa (4/4 E Minor)
Korg Pa600 - Diễm Xưa (4/4 Pop Ballad)
Korg Pa600 - Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (6/8 Slow Pop)
Korg Pa600 - Ngọn Lửa Cao Nguyên (Heavy Rock)
Korg Pa600 - Ngọn Lửa Cao Nguyên (Fire Rock)
Korg Pa600 - Ướt Mi (Slow Rock)
Korg Pa600 - Ướt Mi (3/4 Flamenco)
Korg Pa600 - Mưa bay Tháp Cổ (80s Dance)
Korg Pa600 - Mưa bay Tháp Cổ (Celtic Dream Dance)
Korg Pa600 - Meadow's Love Story (Rock Ballad)
Korg Pa600 - Voulez Vous (Dance Motown)
Korg Pa600 - The day before you came (Pop Ballad)
Korg Pa600 - The winner takes it all (Std 8Beat)
Pet Shop Boys - Rent (Korg Pa600 Open Rock 1)
Pet Shop Boys - Rent (Korg Pa600 Techno)
Pet Shop Boys - Always On My Mind (Roland Bk-7 Disco)
Pet Shop Boys - Always On My Mind (Yamaha s670 Polka)
Pet Shop Boys - Go West (Roland Bk-7 Disco)
Pet Shop Boys - Go West (Yamaha s670 Rock)
Pet Shop Boys - Rent (Roland Bk-7 Disco)
Pet Shop Boys - Rent (Yamaha s670 BgPop)
Voulez Vous (Pop)
Voulez Vous (Sch Beat)
Gimme Gimme (Electric House)
Super Trouper (Roland Bk-7m: Irish)
Super Trouper (Roland Bk-7m: Sky Beat)
Super Trouper (Yamaha s670: Electric House)
Mamma Mia (Disco)
Hasta Manana (Roland Bk-7m Pop)
Hasta Manana (Yamaha s670 Rock)
Dancing Queen (Piano accompaniment)
Dancing Queen (Roland Bk-7m)
Dancing Queen (Yamaha s670)
The winner takes it all (Piano accompaniment)
The winner takes it all (Sch Beat)
Fernando (Ballad)
Lay all your love on Me (Disco)
The day before you came (Cool Ballad)
The day before you came (Piano accompaniment)
The day before you came (ABBA)
Em về tinh khôi (Rock Ballad)
Em về tinh khôi (Pop)
Bài ca hy vọng (Bk7m Waltz)
Bài ca hy vọng (S670 Waltz))
Nối vòng tay lớn (Hard Rock)
Nối vòng tay lớn (Electric House)
Nối vòng tay lớn (RockPop)
Nối vòng tay lớn (Disco Fox)
Hương Ngọc Lan (SchBeat)
Hương Ngọc Lan (RnB Ballad)
Hương Ngọc Lan (Power Rock)
Hương Ngọc Lan (Disco Fox)
Nhánh Lan Rừng (DJ House)
Dancing Model: Thương lắm Sài Gòn 2 (Phan Hồng Hà)
Dancing Model: Thương lắm Sài Gòn 1 (Phan Hồng Hà)
Dancing Model: Ta lên đường (Phan Hồng Hà)
Dancing Model: Tuổi đá buồn
Dancing Model "Chúng ta của hiện tại"
Dancing Model 5
Dancing Model 4
Dancing Model 3
Dancing Model 2
Dancing Model 1
I have a Dream (Dance)
I have a Dream (Ballad)
Chiquitita (Ballad)
Chiquitita (HipHop)
Vì một thế giới ngày mai 3
Vì một thế giới ngày mai 2
Vì một thế giới ngày mai 1
Khoảnh Khắc (Cool Ballad)
Khoảnh Khắc (Rock)
Khoảnh Khắc (Ballad)
Khoảnh Khắc (Soul RnB)
Khoảnh Khắc (Trương Quý Hải)
Đường Trường Sơn xe anh qua (Văn Dung)
Cô gái vót chông (Disco House)
Cô gái vót chông (Hoàng Hiệp)
Cô gái mở đường (Xuân Giao)
Yêu là chết trong lòng (Rock)
Không gục ngã (Trần Tiến hát)
Trường Xưa (Trần Việt Hưng)
Tombe La Neige (C Minor)
Hướng dẫn Guitar đệm hát: Chuyện tình thảo nguyên (4/4)
Hướng dẫn Guitar đệm hát: Hạ Trắng 6/8 và 2/4 A Minor
Hướng dẫn Guitar đệm hát: Hạ Trắng 6/8 A Minor
Hướng dẫn Guitar đệm hát: Chị Tôi (Trọng Đài, 6/8 B Minor)
Hướng dẫn Guitar đệm hát: Diễm Xưa 6/8 A Minor
Hướng dẫn Guitar đệm hát: Diễm Xưa 6/8 Bb Minor
Hướng dẫn Guitar đệm hát: Diễm Xưa 4/4 E Minor
Guitar đệm hát: Ca dao Em và Tôi 2/4 G Minor
Guitar đệm hát: Hạ Trắng 2/4 A Minor
Guitar đệm hát: Hạ Trắng 4/4 A Minor
Guitar đệm hát: Mưa Hồng C Major
Guitar đệm hát: Ở Trọ D Major
Guitar đệm hát: Ướt Mi E Minor
Guitar đệm hát: Ướt Mi A Minor
Guitar đệm hát: Nỗi buồn hoa phượng G Minor
Solo guitar: Nỗi buồn hoa phượng
Biển nhớ (4/4 Arrocha, G Minor)
Rải nốt Steel Guitar: Biển nhớ (R&B Ballad, G Minor)
Rải nốt Clean Guitar: Nổi buồn hoa phượng (Rock)
Rải nốt Steel Guitar: Tỉnh lẻ đêm buồn 6/8 C Minor
Rải nốt Steel Guitar: Người đi ngoài phố 2/4 C Minor
Rải nốt Steel Guitar: Nổi buồn hoa phượng 4/4 G Minor
Rải nốt Steel Guitar: Hạ Trắng 2/4 A Minor
Rải nốt guitar điện: Ngày em đi 4/4 Bolero
Hai guitars (giống solo): Ngày em đi 4/4 E Minor
Rải nốt guitar: Ngày em đi 4/4 E Minor
Rải nốt guitar: Tuổi đá buồn 2/4 F# Minor/Major
Rải nốt guitar: Tuổi đá buồn 4/4 F# Minor/Major
Rải nốt + Quạt: Chiếc Lá Thu Phai 4/4 A Minor
Rải nốt guitar: Biển Nhớ 4/4 A Minor
Rải nốt guitar: Hạ Trắng 4/4 A Minor
Rải nốt guitar: Mưa Hồng 6/8 C Major
Rải nốt guitar: Diễm Xưa 4/4 E Minor
Rải nốt guitar 6 dây: Giọt nắng bên thềm 6/8, C Major
Rải nốt guitar 6 dây: Ướt Mi, Trịnh Công Sơn, A Minor
Rải nốt guitar 6 dây: Fur Elice, Beethoven, A Minor
Rải nốt guitar 6 dây: Ca dao em và tôi, Ab Minor
Rải nốt guitar 6 dây: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, C Minor
Rải nốt guitar 6 dây: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, B Minor
Rải nốt guitar 6 dây: Chị tôi (Trọng Đài)
(psr-S670) Chúng ta của hiện tại (Sơn Tùng)
(psr-S670) Nắng chiều (Lê Trọng Nguyễn)
(psr-S670) Fur Elise (Beethoven)
(psr-S670) Chị tôi 4/4 (Trọng Đài)
(Bk-7m) Chị tôi (Trọng Đài)
(Bk-7m) Chị tôi (EasyPop)
(psr-S670) Chị tôi (Live8Beat)
(psr-S670) Chị tôi (Trần Tiến)
(psr-S670) Quê nhà (Trần Tiến)
(psr-S670) Tạ ơn (Sertanejo)
(psr-S670) Tạ ơn (Trịnh Công Sơn)
(Bk-7m) Người yêu cô đơn (Slow Rock)
(psr-S670) Người yêu cô đơn (Slow Rock)
(psr-S670) Người yêu cô đơn (Đài Phương Trang)
(psr-S670) Đồi thông hai mộ (PopGuitarBallad)
(psr-S670) Đồi thông hai mộ (Hồng Vân)
(psr-S670) Hoa 10 giờ (Cool Ballad)
(psr-S670) Hoa 10 giờ (Đài Phương Trang & Ngọc Sơn)
(psr-S670) Tiếng chày trên Sóc Bom-Bo (EP Ballad)
(psr-S670) Tiếng chày trên Sóc Bom-Bo (Rock&Roll)
(psr-S670) Tiếng chày trên Sóc Bom-Bo (R&B Ballad)
(psr-S670) Tiếng chày trên Sóc Bom-Bo (Classic Piano Ballad)
(psr-S670) Tiếng chày trên Sóc Bom-Bo (DJ House)
(psr-S670) Tiếng chày trên Sóc Bom-Bo (Xuân Hồng)
(Bk-7m) Ngọn lửa cao nguyên (Oriental)
(Bk-7m) Ngọn lửa cao nguyên (Boogie)
(psr-S670) Ngọn lửa cao nguyên (Power Rock)
(psr-S670) Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến)
(psr-S670) Chuyện tình thảo nguyên (RnB Ballad)
(Bk-7m Live) Chuyện tình thảo nguyên (Trần Tiến)
(psr-S670 Live) Chuyện tình thảo nguyên (Trần Tiến)
(psr-S670) November Rain 2021 (Cool8Beat)
(psr-S670) November Rain 2021 (GunsNRoses)
(psr-S670) Trường xưa (Pop)
(psr-S670) Ở Trọ (Piano Ballad)
(psr-S670) Ở Trọ (Dance)
(psr-S670) Ở Trọ (Ballad)
(Bk-7m) Love religion (Dance)
(psr-S670) Love religion (UB40)
Auto Pitch Bend demo 2 (psr-S670)
Auto Pitch Bend demo 1 (Bk7m)
(psr-S670) Can't Help Falling In Love (UB40)
(Bk-7m) Red Red Wine (Bk7m)
(psr-S670) Red Red Wine (UB40)
(psr-S670) Kingston Town (Kingston_Town Style)
(psr-S670) Kingston Town (Reggae01)
(psr-S670) Kingston Town (Arrocha)
(psr-S670) Kingston Town (UB40)
(psr-S670) Mưa bay tháp cổ (Reggae)
(psr-S670) Mưa bay tháp cổ (Rock)
(psr-S670) Mưa bay tháp cổ (Disco)
(psr-S670) Mưa bay tháp cổ (Arrochar)
(Bk-7m) Mưa bay tháp cổ (Dance)
(psr-S670) Mưa bay tháp cổ (Ballad)
(psr-S670) Mưa bay tháp cổ (Pop)
(psr-S670) Mưa bay tháp cổ (Trần Tiến)
(psr-S670) Chìm dưới cơn mưa (3/4)
(psr-S670) Chìm dưới cơn mưa (Sertanejo)
(psr-S670) Chìm dưới cơn mưa (Pop)
(psr-S670) Chiếc lá thu phai (Dance)
(psr-S670) Chiếc lá thu phai (Ballad)
(psr-S670) Phôi pha (4/4 Dance)
(psr-S670) Phôi pha (4/4 Bolero)
(psr-S670) Một cõi đi về (Guitar Pop)
(psr-S670) Một cõi đi về
(psr-S670) Ướt mi (4/4 8Beat)
(Bk-7m) Ướt mi (6/8 Ballad)
(psr-S670) Về quê (Rock)
(psr-S670) Về quê
(psr-S670) Chảy đi sông ơi
(psr-S670) Tuổi đá buồn
(psr-S670) Trả nợ tình xa
(psr-S670) Như cánh vạc bay
(psr-S670) Tóc gió thôi bay
(psr-S670) Dust in the wind
(psr-S670) Holiday
(Bk-7m) When The Smoke Is Going Down
(psr-S670) When The Smoke Is Going Down
(Bk-7m) Send Me An Angel 2020
(psr-S670) Send Me An Angel 2020
(psr-S670,2) Always somewhere
(psr-S670,1) Always somewhere
(Bk-7m,2) Still loving You 2020
(Bk-7m,1) Still loving You 2020
(psr-S670) Still loving You 2020
(psr-S670) Wind of change
(Bk-7m) Wind of change
(psr-S670) Песня о далёкой Родине (Bài hát về Tổ Quốc nơi xa, 17 khoảnh khắc mùa xuân)
(Bk-7m) Русское поле 6/8 (Cánh đồng Nga, Russian field)
(psr-S670) Русское поле 2/4 (Cánh đồng Nga, Russian field)
(psr-S670) Мой адрес (Địa chỉ của Tôi, My address)
(psr-S670) Темная ночь 2 (Đêm tối, Dark night)
(psr-S670) Темная ночь 1 (Đêm tối, Dark night)
Yamaha (psr-S670) Hồ trên núi 3
Yamaha (psr-S670) Hồ trên núi 2
Yamaha (psr-S670) Hồ trên núi 1
Yamaha (psr-S670) Tombe La Neige 4 (Tuyết rơi)
Yamaha (psr-S670) Tombe La Neige 3 (Tuyết rơi)
Yamaha (psr-S670) Tombe La Neige 2 (Tuyết rơi)
Yamaha (psr-S670) Tombe La Neige 1 (Tuyết rơi)
Roland (Bk-7m) House of the rising sun (6/8 SlowRock)
Yamaha (psr-S670) House of the rising sun (Ballad)
Yamaha (psr-S670) House of the rising sun (Êm dịu)
Yamaha (psr-S670) House of the rising sun (Cool)
Yamaha (psr-S670) Classic Piano Ballad
Yamaha (psr-S670) Như cánh vạc bay 2
Yamaha (psr-S670) Như cánh vạc bay 1
Roland (Bk-7m) Đêm thấy ta là thác đổ
Yamaha (psr-S670) Đêm thấy ta là thác đổ
Yamaha (psr-S670) Cát bụi 2/4
Yamaha (psr-S670) Cát bụi 4/4
Yamaha (psr-S670) Tuổi đá buồn 2
Yamaha (psr-S670) Tuổi đá buồn 1
Yamaha (psr-S670) Mẹ tôi
Yamaha (psr-S670) Em muốn bên anh trọn đời
Yamaha (psr-S670) Self Control
Yamaha (psr-S670) The power of Love
Yamaha (psr-S670) Áo lụa Hà Đông
Self Control (Rock)
Self Control (Dance)
Ảo ảnh (Waltz)
Áo lụa Hà Đông (Bolero)
Áo lụa Hà Đông (Rock)
Áo lụa Hà Đông (Pop)
The power of love (Rock)
Mưa (Nguyễn Thanh Cảnh)
Mưa (Nguyễn Tâm Hàn)
Mưa ngâu (6/8 2)
Mưa ngâu (6/8 1)
Mưa ngâu (2/4)
Mưa ngâu (4/4)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (Pop)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (Latin)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (RockLb)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (Rock'N)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (Rock)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (6/8)
Có phải Em mùa thu Hà Nội (4/4)
Bài hát ru cho Anh (6/8 3)
Bài hát ru cho Anh (6/8 2)
Bài hát ru cho Anh (6/8 1)
Bài hát ru cho Anh
Biển nhớ
Mưa hồng
Mưa hồng
Diễm xưa
Diễm xưa
Журавли (Đàn sếu, 6/8 Ballad)
Журавли (Đàn sếu, 4/4 CdRock)
Журавли (Đàn sếu, 4/4 ElRock)
Журавли (Đàn sếu, 6/8 Waltz)
Ngày đầu tiên đi học (Blue Straight)
Ngày đầu tiên đi học (4/4 Rock)
Ngày đầu tiên đi học (6/8 Waltz)
Đi học (Disco)
Bụi phấn (Piano)
Bụi phấn (Hợp Âm)
Bụi phấn (Schl_68)
Bụi phấn (Slow Rock)
Bèo dạt mây trôi (Techno)
Bèo dạt mây trôi (Rock)
Ở hai đầu nổi nhớ (Brk Rock)
Ở hai đầu nổi nhớ (Jl Rock)
Ở hai đầu nổi nhớ (Bolero)
Ở hai đầu nổi nhớ (Groove)
Người ơi người ở đừng về (Pop)
Người ơi người ở đừng về (Rock)
Người ơi người ở đừng về (Disco)
Dáng đứng Bến Tre (FrRock)
Dáng đứng Bến Tre (A Major)
Dáng đứng Bến Tre (BrRock)
Chảy đi sông ơi (ScRock)
Về quê (Rock)
Về quê (No Roland Style/Sound)
Về quê (Pop)
Ca dao Em và Tôi (No Roland Style/Sound)
Ca dao Em và Tôi (Rock)
Chiếc lá mùa Đông (No Roland Style)
Chiếc lá mùa Đông (Groove)
Chia tay tình đầu (No Roland Style)
Chia tay tình đầu (Ballad)
Triệu Bông Hồng (DJ Techno)
Triệu Bông Hồng (Groove)
Triệu Bông Hồng (Dance)
Triệu Bông Hồng (No Roland Style)
Triệu Bông Hồng (Disco)
Triệu Bông Hồng (Rock)
Nụ hôn mùa Thu (4/4)
Nụ hôn mùa Thu (6/8)
Giọt nắng bên thềm 7 (68-LvSlowRock)
Giọt nắng bên thềm 6 (68-BlSlowRock)
Giọt nắng bên thềm 5 (MGipsy)
Giọt nắng bên thềm 4 (BrRock)
Giọt nắng bên thềm 3 (Ballad)
Giọt nắng bên thềm 2 (Sn-Pop)
Giọt nắng bên thềm 1 (Ss-Pop)
Tình cha (6/8)
Tình cha (4/4)
Con đường xưa em đi (Bolero)
Con đường xưa em đi (ThBeat)
Đánh giặc Corona (Rock)
Đánh giặc Corona (Dance)
Vùng Trời Bình Yên (Dance)
Ngựa Ô Thương Nhớ (Party)

About these Mp3s:

Copyright © KH Midi Music.

Midis are composed fully automatic by our software Midi Utility.

Bản quyền của KH Midi Music.

Các bài midi đã được hòa âm hoàn toàn tự động bằng phần mềm Midi Utility.


Các bài có chữ Casio MZ-2000 được tạo trên đàn Casio MZ-2000, dùng các style của Casio.
Các bài có chữ Casio LK-50 được tạo trên đàn Casio LK-50, dùng các style của Casio.
Các bài có chữ PSR-1500 được tạo trên đàn Yamaha PSR-1500, dùng các style của Yamaha.
Các bài có chữ Korg-Pa3xle được tạo trên đàn Korg-Pa3xle, dùng các style của Korg.
Các bài có chữ Roland-BK7M được tạo trên hộp đệm Roland-BK7M, dùng các style của Roland.
Khi đó, đàn (PSR-1500, hoặc tương đương) được "Midi Utility X6" điều khiển:
-Tự động Intro (A,B,C,D),
-Tự động chuyển Main (A,B,C,D),
-Tự động Fill In (AA, BB, CC, DD, Break),
-Tự động chuyển hợp âm (Cool!),
-Tự động Ending (A,B,C,D),
"Người chơi đàn" chỉ việc chọn một style thích hợp (có sẵn trên đàn), bấm "Play" (trên "Midi Utility X6"), và ngồi thưởng thức (Cool!).
-------------------------------------------------


"Công Nghệ Hòa Âm Thông Minh" (Intelligent Auto Accompaniment)
(by KH Midi Music, all rights reserved)
1/ Input Midi Data
(Still Loving You, by Scorpions, 1984)


2/ Midi Utility X6


-Trong "Style Manager" chọn "Use Keyboard Styles"

3/ Chord Data
(produced automatically by "Midi Utility")


-Bấm "Make", rồi bấm "Save as" (hoặc "Quick Save") để ghi "Output Midi Data" thành file .mid, tại thư mục C:\X6PL206\

4/ Output Midi Data
(produced automatically by "Midi Utility")


5/ MidiOut Player
by KH Midi Music.
MIDI File and MIDI I/O ocx, by Mabry Software

-Nhập tên file midi vừa được MUX6 tạo ra ở bước 3
-Bấm "Load"
-Chọn một nhạc cụ thích hợp, để chơi nốt giai điệu (trên đàn)
-Chọn một style thích hợp (trên đàn),
-Rồi bấm nút "Play" (của MidiOut Player)

6/ Portatone PSR-1500
(by Yamaha)


7/ Output Song
Still Loving You (psr-S670)

Demo Video
Casio LK-50 PetShopBoys - Rent
Casio LK-50 StillLoveYou
Casio MZ-2000 999-Đóa-Hồng
Casio LK-50 Áo-Lụa-Hà-Đông
Casio LK-50 Aliosha
Roland Bk7M - Vết Mưa
Roland Bk7M - Pet Shop Boys - It's A Sin
Roland Bk7M - We Don't Talk Anymore
Roland Bk7M You're A Woman
Intelligent Auto Accompaniment
Roland Bk7M Careless Whisper
Intelligent Auto Accompaniment

Hướng dẫn kết nối phần mềm MU X6 với keyboard
HuongDanKetNoi.zip
Hướng dẫn setup Casio-MZ-2000
Setup-Mz2000.zip
Hướng dẫn setup Roland-Bk7M
Setup-Bk7M.zip
Hướng dẫn setup Korg-Pa3Xle
Setup-Pa3Xle.zip
Hướng dẫn setup Yamaha-PSR1500
Setup-PSR1500.zip

April-2005

Copyright © KH Midi Music Ltd.
26 LyTuTrong Street, Dist.1, HoChiMinh City, Vietnam
Phone: 082 376 0485
Email: KhMidiMusic@gmail.com

5/25/310 NguyenVanCu Street Gialam, Hanoi, Vietnam, Phone: 090 417 7355
1/11 Street 79, Dist.7, HoChiMinh City, Vietnam, Phone: 090 991 1030
Contact us
WelcomeMarquee === Chào Bạn đến với Midi Utility's Website. === Monday, 4/3/2024, 9:55:59 PM. === You are welcome to Midi Utility's Website. === KH Midi Music Ltd. ===