Midi Utility-Auto Accompaniment System-High Quality-Professional Performance-Friendly Interface-Easy To Use-For Every One

FaceBook 1
1202
Payment

1- Dịch vụ chuyển tiền tận tay.
2- Western Union.
Người nhận: Trần Thị Bồng Lai
Địa chỉ: 26 Lý Tự Trọng, p. Bến Nghé, q.1, TP.HồChíMinh
Số CMND (ID): 024158802
Cấp ngày: 24 tháng 09 năm 2003, tại TP.HồChíMinh
Phone: 0903 399 398
Email: KHDX6V10@gmail.com

3- Chuyển khoản USD:
Pay thru: Bank of New York
SWIFT Code: IRVTUS3N

Bene Bank: Industrial And Commercial Bank Of VietNam
SWIFT Code: ICBVVNVX
Branch: 942
SWIFT Code: ICBVVNVX 942
Sender's name:...............................
Bene's name: ....TRAN THI BONG LAI....
Bene's address: 26 Ly Tu Trong, p.BenNghe, q.1, HoChiMinh city
ID No 024158802
A/c No 101020000412692

4- Chuyển khoản VND:
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh 1 TPHCM
Số tài khoản: 101010008166217
Tên tài khoản: TRAN THI BONG LAI

April-2005

Copyright © KH Midi Music Ltd.
26 LyTuTrong Street, Dist.1, HoChiMinh City, Vietnam
Phone: 082 376 0485
Email: KhMidiMusic@gmail.com

5/25/310 NguyenVanCu Street Gialam, Hanoi, Vietnam, Phone: 090 417 7355
1/11 Street 79, Dist.7, HoChiMinh City, Vietnam, Phone: 090 991 1030
Contact us
WelcomeMarquee === Chào Bạn đến với Midi Utility's Website. === Tuesday, 16/7/2024, 12:20:02 AM. === You are welcome to Midi Utility's Website. === KH Midi Music Ltd. ===